เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการร่วมกันของเทคโนโลยีใดบ้างจงอธิบาย

  ติดต่อ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการใช้งานประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลประมวลผลข้อมูล จัดเก็บและแสดงผลข้อมูล 2) เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ และ 3) ส่วนของผู้ใช้ที่จะนำสารสนเทศไปใช้
อ้างอิง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13002.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภสร สุกใส

หมายเลขบันทึก: 37389, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:17:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการร่วมกันของเทคโนโลยีใดบ้างจงอธิบาย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)