การเข้ารับการอบรมการสร้างบล๊อกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2549