การทำงานด้านพัสดุ อย่างมีความสุข

คือการวางแผนล่วงหน้า วันนี้ทำอะไร อย่างไร จดบันทึกประจำวัน