การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุ ร.ร.สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)ความเห็น (0)