ทดสอบ   11 X 52  =  ?

 

 คำตอบ  572 

 

วิธีคิด     เลข 52  จะประกอบไปด้วยเลย 5 กับ 2

ให้นำมาบวกัน เป็น  5+2 = 7  และนำผลลัพธ์ไปใส่ระหว่าง 5 กับ 2

จะได้คำตอบเป็น 572 

 

ทดสอบตัวเองอีกครั้ง  63 x 11 = ?

ทำได้ภายใน 10วิ ถือว่าเก่งแล้วล่ะครับ