การสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง

การสร้างองค์ความรู้ที่ดี
มนุษย์ทุกคนย่อมอยู่ภายใต้แห่งสังคม ย่อมมีการเรียนรู้ และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่มีเหมือนกันคือความรู้บางคนรู้มากบางคนรู้น้อยนั้นย่อมมาจากการค้นคว้า ศึกษาของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นบุคคลต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองเพื่อช่วยเหลือสังคมและตนเอง และช่วยการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองความเห็น (0)