การเดินทางในช่วงเวลาเช้าก่อนมาทำงานต้องตื่นแต่เช้ามารอ

รถโดยสาร ไม่เว้นแม้แต่เด็กนักเรียน พอรถมาถึงก็ต้องรีบแย่งกันขึ้น

ชีวิตมีแต่การดิ้นรนแก่งแย่งแข่งขัน