เรื่องที่ 1หัวหน้าในฝัน

ใฝ่ธรรม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
อยากมีหัวหน้าที่มีลักษณะผู้นำที่ดี มีคุณธรรม โดยเฉพาะพรหมวิหาร 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเกี่ยวกับหัวหน้าความเห็น (0)