ข้อมูลข่าวสรเป็นเรื่องที่ควรติดตาม

  ติดต่อ

  การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  

  ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก

 

   องค์ประกอบของข่าว ต้องตอบคำถามพื้นฐาน 5 ข้อให้ได้ ได้แก่
       1 ใคร ( Who) เป็นคำถามเกี่ยวกับบุคคล เช่น ใครทำอะไร ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
       2 ทำอะไร ( What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดของข่าวที่เป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สำคัญ
       3 ที่ไหน ( Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นที่ไหน
       4 เมื่อไหร่ ( When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นวันเวลาใด
       5 ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมการกระทำ เรื่องราวหรือเหตุการณ์จึง และ เกิดขึ้นได้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 36769, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลุ่มงานประชาสัมพันธ์#ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้สนใจการเขียนข่าว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

โครงสร้างของข่าว

1.การพาดหัวข่าว

2.ความนำข่าว

3.ส่วนเชื่อมความนำกับเนื้อเรื่อง