ข้องใจการกระจายอำนาจรัฐบาลอภิสิทธิ์

มหาดไทยล้วงลูก พรรค....ล้วงเงิน ไม่มียุคใดที่การกระจายอำนาจจะอยู่ในภาวะเลวร้ายเช่นนี้มาก่อน

ท้องถิ่นข้องใจกระจายอำนาจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ :

ไม่เข้าใจจริง  พูดดี ทำไม่ได้   มหาดไทยล้วงลูก  พรรค....ล้วงเงิน    

 ไม่มียุคใดที่การกระจายอำนาจจะอยู่ในภาวะเลวร้ายเช่นนี้มาก่อน 

        เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๓  นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ปาฐกถา เรื่องนโนบายต่อท้องถิ่น ในการประชุมสันนิบาตเทศบาลที่สงขลา  นำมาซึ่งเสียงร้องของคนท้องถิ่นที่แรงขึ้น.ใน facebook สองสามวันต่อมา

นายทนงศักดิ์ ทวีทอง (เลขาธิการสันนิบาตเทศบาล)

                จากบรรยาย พิเศษของนายกรัฐมนตรีวันเปิดประชุมใหญ่ ของ สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ นายกรู้เข้าใจท้องถิ่นดี แต่    การปฎิบัติที่จะเกิดขึ้นยังไม่เห็นแนวทางเลย

Somchai Chariyacharoen (เทศบาลแกลง)

                ผมสรุปเองว่าปีงบ ๕๓ ที่เงินอุดหนุนไม่มาตามประมาณการ นั้น นายกฯ ไม่พูดถึงเลยสักนิด "ไทยเข้มแข็ง" ไม่ใช่ทางแก้ (ตัว) แต่ "ท้องถิ่นและการกระจายอำนาจล้ม เหลว" มากกว่า ตอนนี้ต้องกลับไปจิ้มก้องบรรณาการกันอีกรอบ เพราะระบบงบประมาณแย่ลง ส่วนปี ๕๔- ๕๕ นั้น ถึงชัดแต่มันเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เหตุใดจึงไม่เยียวยาปัญหาวันนี้ก่อน... น่าเศร้า

                หากจะใช้นโยบาย "ขายตรง" เป็นสาวมีสทีน เป็นคนขายโสมเกาหลีตังกุยจั๊บ แล้วจะมีเอเย่นต์อย่างอปท.ไว้ทำไม  .ตามระเบียบให้ประชาคม แล้วทำแผนพัฒนาเทศบาลเป็นเล่ม "หนา ๆ" แต่รัฐไปประชานิยม แบบสั่งให้เบ่ง เร่งให้คิด หากบีบขมับชาวบ้านให้คิดอย่างมี กรอบตามที่ตัวเองต้องการได้ คงทำแล้ว...ฯลฯ

Suria Yeekhun (เทศบาลปริก)

         จึงจ้ำ ๆ แจว ๆ อยู่แนวๆประชานิยม หวังลม ๆ แล้ง ๆ ว่าคนจนๆ เขาจะเทคะแนนให้ (ฮา).....ฝันไปป่าว อย่าลืม ซาวท้องถิ่นเด้อ....เด้อ ...เด้อ...นายเด่อ...เพราะเราอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนชนิดที่หายใจรดต้นคอกันทุกวัน การงานที่วางแผนไว้ โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เจาะลึกถึงรากและแก่นของชุมชน ถูกทำลายโดยประชานิยม แล้วมาถามหาชุมชนเข้มแข็ง มันจะได้อะรายยยยยยย.

       เราทวงสิทธิ์ที่พึงได้ ไม่ใช่กุมไ...ไปขอ นะคร้าบ ยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ตาม รธน

Sompong Patpui (เครือข่ายท้องถิ่นไทย)

                น่าเห็นใจนายกฯ ท่านอาจไม่รู้เรื่องจริง คนรอบตัวกลั่นกรองหมด ไม่รู้เหตุลึกปัญหากระจายอำนาจ.. ถามกลับมาที่คนท้องถิ่นจะทำอะไรต่อไป .. อย่าติดกับเรื่องเงินและอำนาจ.. ประชาชนคือคำตอบ ‏

นายพิชัย  นวลนภาศรี (ที่ปรึกษาสมาคม อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.กลาง-อบต([email protected]). 

           ตามหลักการกระจายอำนาจฯ  มันหมายถึง  การจัดสรรหรือแบ่งภารกิจการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐบาล กับ ท้องถิ่น  (อปท.) ว่า  รัฐบาลจะทำภารกิจใด   ท้องถิ่นจะทำภารกิจใด   ในต่างประเทศที่เขามีการกระจายอำนาจฯ มานาน รัฐบาลก็จะทำบริการสาธารณะในเรื่องภาพรวมของประเทศ  เช่น  การป้องกันประเทศ  (การทหาร)  ความสงบเรียบร้อย (ตำรวจ)  การยุติธรรม(ศาล)  การเงิน  การคลัง  การต่างประเทศ  เป็นต้น  ส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ก็จะจัดทำบริการสาธารณะที่เป็นเรื่องของถิ่นนั้น  ๆ  เช่น  ถนนหนทาง  ประปา   ไฟฟ้า   สาธารณสุข  การศึกษา  คุณภาพชีวิต  เป็นต้น
          แต่ในประเทศไทยนับแต่มีการกระจายอำนาจฯ ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๒  จนถึงปัจจุบันการกระจายอำนาจฯ ยังไปไม่ถึงไหน  เหตุผลก็คือ  รัฐบาลยังกระจายอำนาจให้แก่อปท.  น้อยมาก  การบริการสาธารณะส่วนใหญ่ยังเป็นของรัฐบาล   แม้แต่สถานีอนามัยระดับตำบล  หรือโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่ถึง  ๒๐  คน  ก็ยังถูกจัดการโดยส่วนกลาง  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือแม้แต่ค่าตอบแทน  อสม. เดือนละ  ๖๐๐  บาท  ก็ยังดำเนินการโดยรัฐบาลกลาง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล กับ ท้องถิ่น  แทนที่รัฐบาลจะทำหน้าที่ส่งเสริม  อุดหนุนท้องถิ่น  แต่กลับมีลักษณะที่ รัฐบาลกลางมีอำนาจเหนือกว่าและครอบงำท้องถิ่น  รัฐบาลเป็นฝ่ายกำหนดว่าจะพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางใด  บางครั้งนักการเมืองระดับชาติตามลงไปล้วงลูก  ท้องถิ่นไม่มีอิสระทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง รวมทั้งการบริหารงานบุคคล 
          หากปล่อยให้การกระอำนาจฯ ให้เป็นเช่นนี้ต่อไป  นอกจาก อปท. จะไม่สามารถทำให้ท้องถิ่นมีความเข็มแข็งแล้ว  อาจจะเป็นตัวถ่วงการพัฒนา   ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตั้งแต่รากฐาน ส่งผลให้การสร้างประชาธิปไตยระดับชาติเป็นเรื่องเพ้อฝันโดยแท้
           ผิดหวังกับรัฐบาลประชาธิปัตย์  รัฐบาลที่เคยผลักดันให้มีการกระจายอำนาจ  รัฐบาลที่ผลักดันให้มีการจัดตั้ง  อบต. ตั้งแต่ปี  ๒๕๓๘  ไม่มียุคใดที่การกระจายอำนาจจะอยู่ในภาวะเลวร้ายเช่นนี้มาก่อน  หากยังคิดว่าการกระจายอำนาจฯ  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์หนึ่ง  ทุกฝ่ายควรจะถือโอกาสที่นายกอภิสิทธิ์ประกาศปฏิรูปประเทศไทย ทำการปฏิรูปการกระจายอำนาจเสียด้วยเลย  ก็จะเป็นคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้


จดหมายข่าว “เครือข่ายท้องถิ่นไทย” (๑๖ มิ.ย.๒๕๕๓)

http:// www.gotoknow.org/blog/users/ localthai /

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฎิรูปประเทศไทยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

นโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติยากจริงๆ

เห็นด้วยกับท่านครับ

เขียนเมื่อ 

อยากเห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ

แต่สิ่งที่รัฐบาลทำไปแล้ว (เช่นโครงการไทยเข้มแข็ง ใช้เงินหลวงแบบไม่เห็นผลชัดเจน ) มันไม่ใช่เลย

และตอนนี้พูดออกมาแล้วว่าจะใช้เงินหลวงกันต่อไป ใช้แบบที่รัฐบาลคิดว่าใช่ แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่อีก

สิ่งที่คนไทยต้องการตอนนี้ น่าจะเป็นโอกาส มากกว่า

โอกาสสำหรับคนที่ไม่เคยมีโอกาสเลย...

เงินหลวงที่จะส่งมาเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มให้แก่คนที่มีโอกาสอยู่แล้วไม่สมควรอย่างที่สุด

ทุกวันนี้เสียดายภาษีทุกสตางค์ ที่จ่ายไป แต่ไม่รู้จะทำยังไง

...เห็นหลายหน่วยงานราชการเดินสายดูงานเป็นว่าเล่น ...ไม่อายเลย

ชาวบ้านตาดำๆ...เดือดร้อนให้รอก่อน...

....

พอดีกว่าเดี๋ยวจะแรงเกินไป

 

 

เขียนเมื่อ 

รัฐบาลก่อน ๆทำงาน มาหลายปียังไม่สม ประโยชน์ประชาชน แล้วรัฐบาลนี้ทำงาน ส่วนมาก ต่อยอด นโยบายของรัฐบาล ก่อนจะให้ดีสมใจดุจ พลิกฝ่ามือได้อย่างไรการพัฒนาประเทศ ต้องพัฒนาจากคน การพัฒนาคนไม่ง่าย เหมือนกวาดตัวหมากรุกออกจากกระดาน แล้วเอาตัวใหม่มาตั้งเดินกันใหม่นะ