งานธุรการ

พิมพ์หนังสือราชการ
งานธุรการจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการทุกชนิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสารบรรณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.ความเห็น (0)