ประกาศเปืดชั้นเรียนวิชาการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

  Contact

  ย้ายชั้นเรียนมาจาก http://resaerchmethodology.blogspot.com/  

ขอแจ้งให้ทราบว่า ชั้นเรียนวิชาวิจัยและพัฒนาด้านคุณภาพได้ย้ายมาที่ใหม่แล้ว

ดร.กฤษดา กรุดทอง ผู้ประกาศ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549

Post ID: 36744, Created: , Updated, 2012-02-11 15:15:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #กฤษดา

Recent Posts 

Comments (0)