ทดลองใช้

ไม่เรียนไม่รู้


ความเห็น (1)

การที่เรารู้จักตนเองก่อนจึงจะทำให้เรารู้จักผู้อื่น