งานพิมพ์หนังสือราชการ

งานพิมพ์หนังสือราชการโต้ตอบทั่วไปของภาควิชาเคมี

งานพิมพ์หนังสือราชการโต้ตอบทั่วไปของภาควิชาเคมี จะต้องพิมพ์ตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง  มีข้อความที่ถูกต้องและชัดเจน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสารบรรณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.ความเห็น (0)