การลาพักศึกษา

ภาคต้น ปีการศึกษา49
นักศึกษาขอลาพักการศึกษา  ภาคต้นปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาคสมทบ  เนื่องจากไม่พร้อมในภาคการศึกษานี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริการการศึกษา มข.ความเห็น (0)