G-Academic-pic

Acadamic-pic

คณะวิทยาศาสตร์  ทดสอบการแทรกรูปในบันทึก

1. เลือกรูปที่ ไฟล์อัลบั้ม select  เว็บลิงค์  แล้ว copy   2. กลับมาที่หน้าจอเดิม  เลือก  รูปต้นไม้  วางเว๊บลิงค์   3. พิมพ์ข้อความแล้วทำการบันทึก   4. หากต้องการให้ลิงค์ไปยังเว็บลิงค์ใหม่  ให้ Selece แถบดำ  แล้วเลือกที่ตัวลิงค์  พิมพ์ www. ที่ต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัตถุประสงค์งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)