คณะวิทยาศาสตร์  ทดสอบการแทรกรูปในบันทึก

1. เลือกรูปที่ ไฟล์อัลบั้ม select  เว็บลิงค์  แล้ว copy   2. กลับมาที่หน้าจอเดิม  เลือก  รูปต้นไม้  วางเว๊บลิงค์   3. พิมพ์ข้อความแล้วทำการบันทึก   4. หากต้องการให้ลิงค์ไปยังเว็บลิงค์ใหม่  ให้ Selece แถบดำ  แล้วเลือกที่ตัวลิงค์  พิมพ์ www. ที่ต้องการ