khao

ลงทะเบียน
การลงทะเบียน นักศึกษาต้องเข้าใจการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนที่จะสอบถามงานบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข.ความเห็น (0)