การจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ
ในระบบ KKUMIS ในปัจจุบัน กระทำได้แล้วเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)