รายงานการประเมินตนเอง SAR 2552


คณะกรรมการมาประเมิน SAR 2552 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ....

วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วย ผศ.นราพร  มณีเชวง ประธานกรรมการ คณะกรรมการ - ดร.ฐานกุล  รัศมีสุขานนท์ อาจารย์อรวรรณ กมลและอาจารย์สุวิมล  อิสระชัยกุล  มาตรวจประเมิน SAR ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ มาให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

ผศ.อรุณี ม่วงแก้วงาม นำเสนอผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ตามภารกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย  บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวม 16 ตัวบ่งชี้ ที่ 2.31 ในระดับดี

คณะกรรมการ ฯ ใช้เวลาในการตรวจหลักฐานผลการดำเนินงานของภาควิชาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็สรุปผลการประเมินที่ 2.31 เท่ากับที่ภาควิชาประเมินตนเอง คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงเอกสารหลักฐานและการคำนวณตัวเลขต่าง ๆ  รวมทั้งให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของบุคลากรในภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วย

องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

(ตามเกณฑ์ สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่  1.1

ตัวบ่งชี้ที่  1.2

 

ระดับ 5

ร้อยละ 80

 

ระดับ 5

ร้อยละ 92.31

 

2 คะแนน

3 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

 

 

2.50 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่  2.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11

 

ระดับ 6

ระดับ 6

ระดับ 4

+ 10%  ถึง - 10%

ร้อยละ 5

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 50

ระดับ 3

 

ระดับ 6

ระดับ 7

ระดับ 5

ร้อยละ-54.45

ร้อยละ 0

ร้อยละ 73.68

ร้อยละ 69.44

ร้อยละ 12

ระดับ 4.18

 

3 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

2 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

3 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2

 

 

2.11 คะแนน

องค์ประกอบที่ 4

ตัวบ่งชี้ที่  4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4

 

25,000 บาท

 ร้อยละ 10

 

174,571.59 บาท

ร้อยละ 23.53

 

3 คะแนน

2 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

 

 

2.5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5

ตัวบ่งชี้ที่  5.3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

 

ร้อยละ 40

ระดับ 3

 

ร้อยละ 94.11

ระดับ 4.40

 

3 คะแนน

3 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

 

 

 3 คะแนน

องค์ประกอบที่ 7

ตัวบ่งชี้ที่  7.2

 

ระดับ 3

 

ระดับ 3

 

2 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

 

 

 2 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

2.31 คะแนน

 

 

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://picasaweb.google.co.th/neo.kunthon/SAR#

***************************

หมายเลขบันทึก: 367098เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2010 09:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)
 • ตามมาเชียร์อาจารย์
 • ได้คะแนนตามนี้นะครับ
 • รวม 16 ตัวบ่งชี้ ที่ 2.31 ในระดับดี
 • กำลังจะได้ไปใต้ครับ
 • ขอบคุณคะ
 • คะแนนที่ได้ 2.31 เป็นคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวมของ 16 ตัวบ่งชี้ใน 7 องค์ประกอบ
 • อาจารย์ขจิตจะลงมาใต้..จังหวัดไหน เมื่อไรคะ
 • เลยมาเที่ยวยะลาบ้างนะคะ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ทำไมไม่ได้คะแนนครับ กำลังลงไปสุราษฏร์ ฯ เสาร์ อาทิตย์นี้ครับ

อ.ขจิต

 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คือ ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ฯ
 • ภาควิชามีอาจารย์ลาศึกษาต่อ ป.เอก อยู่คะ ยังไม่จบ
 • ข้อนี้เลยไม่ได้คะแนน ..อิ..อิ...

มาทักทาย อาจารย์หายไปนานมากๆๆ

สวัสดีคะ ..อ.ขจิต

อิอิ....หายไปนานมากจริง ๆ คะ <ไม่มีคำอธิบาย>

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี