วิถีชีวิตพอเพียง หลายคนรับรู้ เข้าใจหลักความพอเพียง แต่อยู่ในสภาพสังคมที่ยากจะพอเพียงได้ แต่ถ้าได้อยู่ในสังคม ในหมู่บ้านนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ว่ายากก็เป็นจริงได้

            หนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจ คือ การทำตุ้มดักปลา ที่บ้านหนองหวาย ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2553 ทีมข่าวท้องถิ่น เอ็ม.ที.เคเบิลทีวี กาฬสินธุ์ ได้ทำข่าวนี้ ออกอากาศใน จ.กาฬสินธุ์

           

            ตุ้มดักปลาทำจากไม้ไผ่ บวกกับเหยื่อล่อชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเอง ใส่ในตุ้มแล้วนำไปวางใต้น้ำ ปลาที่ได้ นำมาแปรรูป เป็นปลาร้า ปลาแดดเดียว และอื่นๆ สร้างรายได้เสริมอย่างมาก ดูรายละเอียดและภาพได้ในคลิปวิดีโอ