จงบอกความหมายของ เทคโนโลยี

  เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสารต่างๆ    และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยี จึงเป็นคำที่มีความหมายกว้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุรีรัตน์ความเห็น (1)

ด.ญ. สิริมา ละมุนมอญ
IP: xxx.172.217.178
เขียนเมื่อ 

แหล่มเลย คริ คริ