PathoOTOP2 กลุ่ม seroOK : ทำไมเราต้องสร้างงานจาก ' ปัญหา'

nidnoi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อโครงการสำเร็จเราหวังว่า turn around time ในการรายงานผลแล็บของเราจะดีขึ้น.
           ต่อจากบันทึกที่แล้ว    จะเห็นว่าโครงการ PathoOTOP1 ของหน่วย sero เป็นเรื่อง  การปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมตัวอย่างตรวจ   พอมาถึง PathoOTOP2  ก็คือโครงการลดเวลาในการค้นหาสิ่งส่งตรวจ     จะเห็นว่าทั้งสองเรื่องเป็นการเริ่มงานแบบการแก้ปัญหา    มองเห็นปัญหา  (หรือมองหาปัญหา)  แล้วก็หาวิธีกำจัด   เป็นยุทธวิธี กำจัดร้าย    ไม่ใช่แบบ   ขยายดี    ตามแนวทางของ KM  (จากบันทึกเรื่อง KM กับ การแก้ปัญหา (Problem-solving)  ของ ดร.ประพนธ์)  แล้วทำไมเราต้องทำแบบนั้น    อาจเป็นเพราะ...
  1. ปัญหามันมี   ต้องแก้ไข  เป็นเรื่องธรรมดา    (แก้กันไปได้เรื่อยๆ ทุกปีๆ)
  2. เป็นความเคยชิน   การแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป มันง่ายกว่า
  3. มองเห็นความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า    เพราะถ้าไม่แก้ปัญหาให้หมดหรือให้เบาบางลง    เจ้าตัวปัญหานี้ก็จะเป็น 'ตัวกวน'  ไปเรื่อยๆ   จนไม่มีเวลาพอที่จะไปคิดการใหญ่เพื่อ 'ขยายดี' 
  4. หน่วยงานมีปัญหามาก...มีเรื่องเกิดขึ้นให้แก้..กันไปได้เรื่อยๆ     ส่วน.....เรื่องดีๆ..ไม่ค่อยมีมาให้ขยาย..
          เป็นไปได้ทั้งข้อ 1-3    แต่ข้อที่ 4.  นี่  ยังไง๊.... ยังไง   ก็ไม่ยอมรับนะคะ     เรามีปัญหาก็จริง   แต่ไม่ได้มากมายก่ายกองอะไร    ยังอยู่ในข่ายที่แก้ไขได้    ส่วนเรื่องดีๆ  มีค่ะ    แต่มองว่า..พักเอาไว้ก่อนก็ได้   ค่อยมาขยายทีหลัง     ส่วนตอนนี้ขอแก้ปัญหาเร่งด่วนกันก่อน..โครงการลดเวลาในการค้นหาสิ่งส่งตรวจ     ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนนั้น  วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
  1. ลดเวลาค้นหาสิ่งส่งตรวจ
  2. ลดความผิดพลาดของการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

        มีดัชนีชี้วัดคือจำนวนสิ่งส่งตรวจ (ที่ต้องตามหา)  ลดลง    ซึ่งนั่นหมายถึง  ลดเวลา     เมื่อโครงการสำเร็จเราหวังว่า turn around time  ในการรายงานผลแล็บของเราจะดีขึ้น.....sure. !!!!

รายละเอียดของโครงการดูที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าชาว Igs_พยาธิวิทยาความเห็น (1)

ปารมี
IP: xxx.136.197.60
เขียนเมื่อ 
ทำให้เข้าใจที่มาของแนวคิดโครงการนี้ ได้ชัดเจนขึ้น