เกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสารแขวนลอยของห้อง lab สสภ.14

เกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสารแขวนลอยของห้อง lab สสภ.14

                จากการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 นั้น  ถ้ากล่าวถึงทางด้านเทคนิค สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการวัด ที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อค่าความแม่นหรือความใช้ได้ของผลการทดสอบ ต้องได้รับการสอบเทียบก่อนนำไปใช้งาน จากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีความสามารถ และการที่จะเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบนั้น สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคือ การดูค่าความสามารถของการวัดที่ดีที่สุด (Best Measurement Capability, BMC) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โดยสามารถดูได้จาก www.tisi.go.th  

                การทดสอบสารแขวนลอย  เครื่องมือหลักที่มีความสำคัญต่อการทดสอบ ก็จะมี Oven  เครื่องชั่ง  และตู้แช่ตัวอย่าง

                -  Oven    Standard Method ได้ระบุไว้เลยว่าค่าอุณหภูมิที่ใช้เป็น 103-105 องศาเซลเซียส  จึงนำค่าอุณหภูมินี้มาเป็นเกณฑ์การยอมรับ

               - เครื่องชั่ง  Standard  Method ได้ระบุถึงค่าน้ำหนักที่ได้จากการชั่งกระดาษกรองที่จะนำมาใช้คำนวณต้องมีค่าแตกต่างจากเดิมไม่มากกว่า 0.5 มิลลิกรัม  จึงนำค่านี้มาเป็นเกณฑ์การยอมรับของเครื่องชั่ง

                 - ตู้แช่ตัวอย่าง  ในพารามิเตอร์สารแขวนลอยมีการระบุการเก็บตัวอย่างเป็นการแช่เย็นที่ 4 °C  ± 2 °C   จึงนำค่าอุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียสนี้มาเป็นเกณฑ์การยอมรับของตู้แช่ตัวอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องlabสิ่งแวดล้อมความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

363742

เขียน

04 Jun 2010 @ 14:48
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 23:00
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก