ชายอ้วน
นาย อนุสรณ์ ชาย ถนอมบุญ

ชายอ้วน


เจ้าหน้าที่โครงการจัดการอุปการะเด็ก
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
Username
chayoon
สมาชิกเลขที่
111433
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดเมื่อ..

-เกิดมาดูโลกที่สวยงามวันที่8 มกราคม 2519 เป็นเด็กบ้านนอก เกิดที่โรงพยาบาลพร้าว

-ตอนนี้ยังโสด ตอนเกิดพ่อบอกว่าผมเกิดวันเสาร์ แต่แม่บอกว่าวันพฤหัสบดี ตอนนี้ผมก็ยัง งง ไม่หายเลยครับ ว่าจะเกิดวันไหนดีแน่

การศึกษา

- ประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

- มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพร้าววิทยาคม

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สถาบันเทคโนโลยีภาคพาพัย

-จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

-กำลังศึกษาระดับประกาศนีย์บัญฑิตวิชาชีพครู

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2542-2548 ทำงานที่มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย แผนกโครงการพันธกิจเอดส์ รับผิดชอบกิจกรรมด้านเยาวชนที่ทำงานเกี่ยวงานด้านโรคเอดส์ ทำงานเครือข่ายเยาวชน ร่วมกับองค์กรเอกชนและภาครัฐ

ปัจจุบันทำงานที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมแม่แตง รับผิดชอบโครงการจัดการอุปการะเด็ก มีหน้าที่ติดตามเยี่ยมเด็ก ติดตามการเป็นอยู่ของเด็กร่วมถึงการทำกิจกรรมของเด็ก/ผู้ปกครอง/ชุมชน/โรงเรียน ในด้านการพัฒนาอาชีพของผู้ปครองกิจกรรมในโรงเรียนด้านจริยธรรม เป็นต้น 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี