ทีมวิจัยประชุมย่อย วันที่ 6 กันยายน 2548

  ติดต่อ

ทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ หารือเกี่ยวกับโครงการ วันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 15.30 - 16.30 น.

 โดยมีหัวข้อหารือกันดังนี้

1.ประชุมหารือเรื่องกำหนดการประชุม กับหน่วยงานสนับสนุน โดยกำหนดเป็นวันที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ โดยจะมีหัวข้อหารือคือ แนวทางการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระคมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างการทำงานแและการเรียนรู้ของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ

2. จัดกลุ่มงบประมาณใหม่ มอบให้ อ.โรจน์ ไปดำเนินการ

3. กิจกรรมการจัดการความรู้ที่ผ่านมา โดยให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดเรียงลำดับกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมที่ผ่านมา โดยแยกเป็น

    1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

    2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน จัดโดยหน่วยงานอื่น

              3.   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ KM

และในตอนท้าย ต้องสรุป ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง ได้รับความรู้อะไรบ้าง และจะนำไปใช้ประโยชน์ กับโครงการวิจัยได้อย่างไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 3629, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)