ทีมวิจัยประชุมย่อย วันที่ 6 กันยายน 2548

ทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ หารือเกี่ยวกับโครงการ วันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 15.30 - 16.30 น.

 โดยมีหัวข้อหารือกันดังนี้

1.ประชุมหารือเรื่องกำหนดการประชุม กับหน่วยงานสนับสนุน โดยกำหนดเป็นวันที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ โดยจะมีหัวข้อหารือคือ แนวทางการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระคมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างการทำงานแและการเรียนรู้ของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ

2. จัดกลุ่มงบประมาณใหม่ มอบให้ อ.โรจน์ ไปดำเนินการ

3. กิจกรรมการจัดการความรู้ที่ผ่านมา โดยให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดเรียงลำดับกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมที่ผ่านมา โดยแยกเป็น

    1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

    2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน จัดโดยหน่วยงานอื่น

              3.   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ KM

และในตอนท้าย ต้องสรุป ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง ได้รับความรู้อะไรบ้าง และจะนำไปใช้ประโยชน์ กับโครงการวิจัยได้อย่างไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)