การทำ blog ของสนง.เลขาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ เพราะได้ที่ปรึกษาและผู้คอยให้คำแนะนำที่ดี คือ พี่บอย คณะสหเวชศาสตร์ ผู้นำชุมชนสำนักงานเลขาแห่งนี้  blog ของสนง.เลขาสา'สุขจึงเกิดขึ้นได้

     พี่บอยบอกว่า อยากจะให้เปิดตัว blog สักหน่อย  ช่วงนี้นกคงต้องขอบอกว่า ขอเวลาเขียนบันทึกที่มีสาระสักวันสองวันนะคะ วันนี้เข้ามาทักทายเพื่อนๆสำนักงานเลขาทุกท่านก่อน

นก

เลขาสนง.สา'สุข

ปล.จะใช้สีฟ้าน้ำทะเล สีประจำคณะค่ะ แต่หาที่ใกล้เคียงยากจัง