ภาพวาดแห่งความหวัง (3) KM ขับเคลื่อนผ่านทีมงานย่อย


การก้าวขึ้นบันไดแต่ละขั้น คนแต่ละคนก้าวเท้าได้ไม่เท่ากัน....

   เริ่มเห็นฟ้าสาง...ของการจัดการความรู้ ที่มีประกายส่องจากทีมงานย่อยการบริหารองค์ความรู้ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประชุมปรึกษาหารือกันภายในทีมงานของแต่ละทีม (4 ทีม) มีการแบ่งงาน มอบหมายงาน และเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานย่อยทั้งกอง/สำนัก/เขต และจังหวัด

   การประสานภายในทีมงานระหว่างเขต 6 เขต มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งโทรศัพท์พูดคุย และ E-mail เพื่อจะได้รู้สถานการณ์การใช้เครื่องมือ KM ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานจังหวัดภายในเขตนั้น ๆ

   นอกจากนี้ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้สอดแทรกหลักการและวิธีการปฏิบัติไว้ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต 6 เขต ที่จะจัดกันภายในเดือนมิถุนายน 2553

   สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานดังกล่าวหน่วยงานระดับจังหวัดก็จะดึงผลงานส่งเสริมการเกษตรที่ได้ผล มาเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้ได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือ เพื่อนสอนเพื่อนโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเวที ส่วนพี่เลี้ยงที่จะสร้างความกระจ่างให้กับจังหวัดก็คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่ใช้เครื่องมือ KM อย่างคนที่เข้าใจ ทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจังหวัด

   ดังนั้น การขับเคลื่อน KM ผ่านทีมงานย่อย จึงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอยู่ที่เขตและจังหวัด เพราะเป็นเจ้าขององค์ความรู้ที่จะถูกจัดเก็บและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานกับเกษตรกร ส่วนคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ เป็นแค่เพียงบันได หรือสะพานให้เขตและจังหวัดได้ก้าวผ่านสู่เป้าหมายงานตามบทบาทและภารกิจของตนเอง โดยเฉพาะงานในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ตามงานเศรษฐกิจพอเพียง Food Safety และวิสาหกิจชุมชน

   ภาพวาด "การจัดการความรู้" จะเป็นอย่างไรนั้น คำตอบสุดท้ายจะอยู่ที่ท่านได้ก้าวผ่านบันไดงานส่งเสริมการเกษตรด้วยตัวของท่านเอง โดยมีทีมงานระดับกลาง ทีมงานย่อย และทีมงานหน่วยงาน เป็นผู้สนับสนุน คอยให้กำลังใจ.

หมายเลขบันทึก: 361066เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2010 15:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 14:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง