เด็กวัฒฯ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร คนวัฒนธรรม

ประกวดป้ายรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๓


          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจกันสืบทอดวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ส่วนราชการ ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรัก และหวงแหน รู้คุณค่าของประเพณีสงกรานต์ อันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน
          ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเล่นสงกรานต์ที่บรรพบุรุษสืบทอดมาแต่ดั้งเดิม โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดทำป้ายรณรงค์การรักษาประเพณีสงกรานนต์อันดีงามของไทย พร้อมทั้งให้มีการประกวดการจัดทำป้ายรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขึ้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ปรากฎดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลเมืองกำแำพงเพชร

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัีดกำแพงเพชร

 

รางวัลรองชนะเิลิศอันดับ ๒ สำันักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

หมายเลขบันทึก: 359519เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2010 08:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 18:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท