วราพิมพ์
นางสาว วิพิมพ์ ทองล้วน

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา


ชื่อโครงการ          การจัดทำชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้จัดทำโครงการ             นางสาววิพิมพ์ ทองล้วน

หลักการและเหตุผล           เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูจะต้องมีความรู้ในเรื่องหลักสูตร และพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น จัดทำแผนการสอน เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน ทั้งยังต้องจัดหาสื่อการเรียนการสอนมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียนเองก็จะได้ฝึกการใช้แบบทดสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลัก นักเรียนมักจะกลัว เขินอาย และไม่กล้าที่จะพูด

   ดังนั้น จึงจัดทำโครงการจัดทำชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อเกิดการพัฒนาต่อไป และนักเรียนเองก็จะได้ฝึกจำบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ จากแบบฝึกหัดที่ครูได้ทดสอบ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตชุดการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น
 4. เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้ วิชาภาษาอังกฤษ  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูสามารถผลิตชดการสอนและนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับต่อไป
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทสนทนาภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. ทำให้เพลินเพลิน และสร้างบรรยากาศในการเรียนให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนและทำแบบทดสอบ
 4. นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการใช้คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ศึกษาบทเรียนภาษาอังกฤษ และคัดเลือกบทสนทนาง่ายๆ ที่จะนำมาใช้ในแบบทดสอบ
 2. สร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Autoplay Media Studio 7.5
 3. ทดลองใช้แบบทดสอบด้วยตนเอง ปรับปรุงแก้ไข
 4. ตกแต่งเพิ่มเติมสีสันให้สวยงาม
 5. นำแบบทดสอบไปใช้
 6. ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

ระยะเวลาในการจัดทำ

8 พ.ค. 2553         วางแผนการปฏิบัติงาน
9 พ.ค. 2553         จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / จัดเตรียมอุปกรณ์
15 พ.ค.2553        ผลิตสื่อการสอน
16 พ.ค.2553        ปรับปรุงแก้ไขสื่อการสอน นำเสนออาจารย์

งบประมาณที่ใช้จริง            ซีดี 10 แผ่น             50 บาท

                                        ตลับใส่ซีดี 10 ตลับ    78 บาท

                                            รวม                  128 บาท

หมายเลขบันทึก: 355632เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2010 21:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 16:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

ชื่อโครงการ ไม่สื่อว่า ทำสื่อนวัตกรรมประเภทใด ?

และหากทำเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องไปศึกษาดี ๆ ว่า เป็นประเภทใด

ปรับดูไหมครับ ;)

สวัสดีค่ะ อาจารย์Ongkuleemarn

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

เดี๋ยวหนูจะลองปรับตามคำแนะนำของอาจารย์นะคะ

เขียนแผนการสอนในโครงการให้ด้วยนะครับ

ใช้จากตัวอย่างคู่มือครู ;)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี