การขอความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ


การขอความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ

 

 

 

"การขอความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศ"

 

                     บุคคลสัญชาติไทยผู้ใดจะรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยก่อน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้...

                     ๑. รัฐบาลต่างประเทศเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศพร้อมรายละเอียดของผลงานหรือการกระทำความดีความชอบ ตลอดทั้งประเภท ชนิด และชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่จะมอบ กรณีผู้ที่จะรับมอบเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศพร้อมรายละเอียดดังกล่าวก็ได้

                      ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

                      ๓. เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการต่อไป

  

"การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ"

 

                     ๑. หน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศ ส่งเรื่องการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมรายละเอียดของผลงานหรือการกระทำความดีความชอบ ตลอดทั้งประเภท ชนิด และชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศที่ได้รับ โดยถอดเสียงเป็นภาษาไทย

                     ๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการถอดเสียงเป็นภาษาไทยแล้วจัดทำหนังสือแจ้งสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศดังกล่าวในโอกาสอันควร

                     ๓. เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับได้แล้วสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

                     ๔. เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศดังกล่าว...

 

ที่มา  :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 353930เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2010 06:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 15:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (8)

สวัสดีครับคุณบุษยมาศ ผมต้องขอรบกวนอีกครั้งหลังจากเคยสอบถามในเรื่องตำแหน่งของแม่ไปแล้ว ในส่วนของพ่อผมนั้น รับราชการสังกัดเทศบาล ในตำแหน่งนายช่าง เครื่องราชฯนั้น ได้รับเเค่ 2 ชั้น คือ จ.ม. - จ.ช. เมื่อปี 2537 และ 2541 ตามลำดับ เนื่องจากพ่อผมไม่ได้ทำแบบประเมินซีกว่า 10 ปี(2535-2547) จนมาทำอีกครั้งในปี 47 ในระดับ 4 ซึ่งอยู่หลักเกณฑ์ที่จะได้รับชั้น จ.ม ถึง จ.ช.(ได้รับครบแล้ว ไม่มีปัญหา)

และต่อมาประเมินระดับ 5 ในปี 2550 และระดับ 6 ในปี 2552 ตามหลักเกณฑ์คืออยู่ในชั้น ต.ม.- ต.ช. ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งนั้นครบ 5 ปี จึงจะได้รับในชั้นนี้ แต่ผมเคยดูจากเวปไซต์ บางท่านในบางหน่วยงาน ดำรงระยะเวลาไม่ครบแต่ทำไมถึงได้รับเครื่องราชฯครับ ตอนนี้ดำรงระดับ 5-6 ในเกณฑ์ชั้น ต.ม- ต.ช. เข้าปีที่ 3 แล้ว ไม่ทราบว่าจะขอพระราชทานได้ในปีไหน(ปี 2555 ถูกหรือไม่) แต่ที่สงสัยคือ ทำไมบางท่านถึงไม่ครบ 5 ปี แต่ได้รับเครื่องราชนั้นๆ

ผมเองพยายามศึกษาเรื่องเหล่านี้เพื่อเกียรติยศแก่พ่อของผม แต่ก็ยัง งงๆว่าผมเข้าถูกต้องแล้วถึงหลักเกณฑ์ หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องละเลยกันแน่ครับว่าถึงระยะเวลาที่จะขอรับพระราชทานเครื่องราชฯนั้นเเล้ว ...ขอขอบคุณ

ตอบ...หมายเลข 1...

 • ถ้าหมายถึงว่า ขอชั้น ต.ม. นั้น ถ้าพ่อของคุณดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้ว 3 ปี ความจริง ขอได้แล้วเมื่อเป็นระดับ 5 ครบ 1 ปี ค่ะ...ศึกษาในบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/547/760/original_psru1.ppt?1285826035#288,8,ภาพนิ่ง 8
 • เมื่อขอ ชั้น ต.ม. ได้แล้ว ครบ 5 ปี จึงขอ ต.ช. ได้ค่ะ
 • ข้อสังเกตุในการขอชั้น ช้างเผือก จะขอได้เมื่อเราขอชั้น มงกุฎ ครบ 5 ปี แล้วค่ะ...
 • ความจริงผู้เขียนได้เขียนเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้หลายบล็อก ลองศึกษาดูนะค่ะ...

ขอบคุณมากครับ เข้าใจแจ่มเเจ้งเลยครับ หลงเข้าใจผิดไปเสียนานว่า ต้องดำรงครบ 5 ปี ถึงจะขอชั้น มงกุฏไทยได้ ที่จริงคือ ครบ 1 ปี แต่ช้างเผือกต่างหากที่ครบ 5 ปี จึงจะขอได้ แต่ว่าทำไมยังไม่มีใบประกาศเครื่องราชหรืออะไรส่งมาให้ทราบเลยครับว่าได้รับชั้น ต.ม. เป็นไปได้หรือไม่ที่หน่วยงานสังกัด อปท.รับไม่เหมือนกับข้าราชการพลเรือนทั่วไป.....คาดว่าคงต้องให้พ่อไปสอบถาม ฝ่ายบุคลากรเสียกระมังครับ งานนี้........ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

เรียนคุณบุษยมาศ ผมได้ตรวจสอบดูแล้วครับ พ่อได้รับเครื่องราชชั้น ต.ม. แล้วเมื่อธันวาคม 2552 จึงเรียนถามต่อว่า พ่อจะได้รับอะไรจากต้นสังกัดบ้าง กล่าวคือ ใบประกาศว่าได้รับเครื่องราช หรือ เครื่องราชชั้นนั้น...เพราะดูแล้ว พ่อไม่ทราบเรื่องเลยว่า ไ้ดรับเครื่องราช เเต่บังเอิญผมไปเปิดดูในเวปแล้วเจอชื่อพ่อของผมพอดี.........

ตอบ...หมายเลข 3 - 4...

 • จะได้รับใบประกาศนียบัตร ฯ ค่ะ สำหรับดวงตรานั้น ต้องสอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ว่าได้รับจัดสรรมาจากโรงกษาปณ์ หรือไม่ เพราะราคาดวงตรา ค่อนข้างแพงค่ะ จะไม่ได้กันทุกคน เขาจะแจกมาจำนวนจำกัด...จนท.จะจัดสรรให้กับคนที่เข้าร่วมพิธีบ่อย ๆ เพราะได้ใช้ประโยชน์
 • สำหรับคนที่ไม่ได้รับจัดสรรก็อย่าน้อยใจนะค่ะ เพราะไม่ได้รับดวงตราเป็นกล่อง ก็ดีแล้ว คนที่ได้รับจัดสรร เมื่อถึงแก่กรรม ต้องให้ทายาทนำไปคืนนะค่ะ ถ้าไม่เช่นนั้น จะโดนปรับค่ะ...
 • ส่วนใหญ่คนที่คิดว่าได้รับกล่องดวงตราแล้ว คิดว่าให้เลย ไม่คืน มีเยอะเลยค่ะ
 • ผลสุดท้ายส่วนราชการมีหนังสือขอทวงถาม ทายาทไม่ทราบว่าเอาไว้ที่ไหน จึงต้องจ่ายเงินแทน ราคาแต่ละชั้น ก็หลายตังค์นะค่ะ มีราคาบอกด้วย ต้องถือในปีล่าสุดค่ะ...
 • ถ้าไม่รับกล่องดวงตราก็ได้ หาซื้อได้ตามร้านที่ขายเครื่องราชฯ หรือที่ กทม.ค่ะ...
 • บางคนชอบหาซื้อไว้เพื่อเกียรติประวัติของตัวเอง
 • แต่ได้รับใบประกาศ ฯ ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วค่ะ บางคนเขาจะนำไปใส่กรอบเก็บไว้ค่ะ เพราะถือว่าเป็นของสูง...เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลค่ะ...
 • เมื่อเจอชื่อพ่อ ก็สามารถ Print ชื่อเก็บไว้นะค่ะ ถือว่าเราได้รับแล้ว...

สวัสดีคุณบุษยมาศอีกครั้ง สืบเนื่องจากหลักเกณฑ์การได้รับเครื่องราช ผมมีข้อสงสัยครับ ขอยกตัวอย่างจาก ข้าราชการท่านหนึ่งที่ผมรู้จัก

พอดีผมไปsearch ชื่อในgoogle แล้วพบว่า เขาได้รับเครื่องราชแบบ ปีเว้นปี คือ จากชั้น จ.ม. ปี 48 ต่อมาได้ชั้น ต.ม. ในปี 51 และล่าสุด ได้ชั้น ต.ช. ในปี 53 ที่ผ่านมา ข้าราชการท่านนี้ อยู่ในระดับ ชำนาญงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องราช ชั้นสูงสุดในระดับชำนาญงานแล้ว อยากทราบว่าเพราะเหตุใดถึงได้รับเครื่องราช แบบปีเว้นปีเลยครับ.........

ตอบ...คุณลูกกตัญญู...

 • การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีเว้นปีนั้น เนื่องจาก ในการพระราชทานเครื่องราช ฯ จะพระราชทานให้ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี แล้วจะต้องลงในประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป...ในระหว่างที่อยู่ในช่วงลงรายชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษานี้แหล่ะค่ะ...ที่จะเริ่มดำเนินการให้ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ฯ เข้าไปอีก จึงทำให้เกิดปัญหาในการถ้าเสนอขอรายชื่อเข้าไปอีก จะทำให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ซ้ำซ้อนกับปีที่เคยขอไปแล้ว...จึงรอให้พ้นเวลาการประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา ก่อน...ผู้ที่เสนอขอจึงต้องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ปีเว้นปี) ไงค่ะ...

อยากสอบถามว่าแฟนผมได้มีการประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกขามื่อวันที่15พฤษภาคม2557เป็นชั้น จ

ม.ของปี56ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับใบประกาศเลยครับต้องติดต่อที่ใด ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี