ความเป็นไปได้ในการนำเด็กเชื้อสายพม่าซึ่งเกิดในประเทศไทยแจ้งเกิด ณ สถานทูตพม่า


การแจ้งเกิดเด็กเชื้อสายพม่าที่เกิดในประเทศไทยให้ได้เป็นพลเมืองพม่า เป็นการคุ้มครองเด็ก ๆ มิให้ต้องตกเป็นคนไร้สัญชาติ หรือเสมือนไร้สัญชาติ และเป็นการป้องกันมิให้มีการพรากเด็กออกจากอ้อมกอดของแม่ หรือพ่อแล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ที่จะแจ้งในกรณีนี้ก็จะคือพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จึงได้รับการคุ้มครองตามประกาศของรัฐธรรมนูญพม่า 2551

เมื่อรัฐธรรมนูญประเทศพม่าประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้ประกาศในหมวด 8  ว่าด้วยพลเมือง สิทธิขั้นพื้นฐาน และหน้าที่ของพลเมือง ให้การได้มาซึ่งพลเมืองพม่า, การแปลงสัญชาติ และการสูญเสียสัญชาติเป็นไปตามกฎหมาย[1]   

 

เท่าที่ผมสืบค้นได้นั้นการเป็นพลเมืองพม่ามีถึง 3 ประเภท คือ 1.พลเมืองพม่า (ไนง่านต้า) (ฺBurma Citizen) 2.พลเมืองอาศัยร่วม (เอ๊ะไนง่านต้า) (Associate Citizen) 3.พลเมืองแปลงชาติ (ไนง่านต้าพิ้วคุ้ยยะตู) (Naturalized Citizen)[2]

 

ในกฎหมายนี้มีการเอ่ยถึงการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองพม่าโดยการเกิดไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกประเทศพม่า ทำให้การช่วยเหลือเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ให้ได้รับการแจ้งเกิด เป็นพลเมืองพม่าไม่ว่าในลักษณะใดก็มีความเป็นไปได้มากขึ้น

 

เพราะว่าในกฎหมายพลเมืองของพม่าอนุญาตให้แจ้งเกิดผ่านสถานฑูต หรือสถานกงศุลของพม่าได้[3] ดังนั้นหากทำได้ เด็ก ๆ ที่เกิดจากพ่อแม่หรือพ่อหรือแม่เชื้อสายพม่าในประเทศไทย ไม่ว่าในจังหวัดไหน ทั้งในกรุงเทพฯ ,สมุทรสาคร หรือจังหวัดอื่นก็จะสามารถแจ้งการเกิดผ่านทางสถานฑูต หรือสถานกงศุลได้เช่นเดียวกัน

 

ผมคิดว่าการแจ้งเกิดเด็กเชื้อสายพม่าที่เกิดในประเทศไทยให้ได้เป็นพลเมืองพม่า เป็นการคุ้มครองเด็ก ๆ มิให้ต้องตกเป็นคนไร้สัญชาติ หรือเสมือนไร้สัญชาติ  และเป็นการป้องกันมิให้มีการพรากเด็กออกจากอ้อมกอดของแม่ หรือพ่อแล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ที่จะแจ้งในกรณีนี้ก็จะคือพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จึงได้รับการคุ้มครองตามประกาศของรัฐธรรมนูญพม่า 2551[4] ด้วย

 

แต่นั้นแแหละด้วยข้อจำกัดทางภาษา ประสบการณ์ การเดินทาง ผมไม่เคยเห็น เอ๊ะไนง่านต้า และไนง่านต้าพิ้วคุ้ยยะตู ว่ามีความแตกต่างจากไนง่านต้าที่ตรงไหน เอกสารใดที่แยกความแตกต่างนี้ ผมพบชาวพม่าคนไหน ก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเอ๊ะไนง่านต้า และไนง่านต้าพิ้วคุ้ยยะตู หรือเคยเห็นพวกเขาสักราย

 

มาช่วยผมสักหน่อยมาแยกความแตกต่างระหว่างไนง่านต้า, เอ๊ะไนง่านต้า และไนง่านต้าพิ้วคุ้ยยะตูกัน

 

 


[1] Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008, Section 346 Citizenship, naturalization and revocation of citizenship shall be as prescribed by law.

[2] Burma Citizenship Law, 1982

[3] Burma Citizenship Law, 1982, Section 10, paragraph 1 A person born outside the State shall have his birth registered either by the parent or guardian in the proscribed manner within one year from the date of birth at the Burmese Embassy or Consulate or organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs.

[4] Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008, Section 380 Every citizen who has relations with foreign countries shall have the right to seek protection of the Union at home or abroad.

หมายเลขบันทึก: 353183เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2010 09:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 16:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

เพิ่มข้อจำกัดในการเดินทางในการไปแจ้งเกิดที่สถานทูต ของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แจ้งเกิดลูกแบบ "๐๐" คือ

๑.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖.

๒.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ (สำหรับผู้ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๑) ข้อ ๖.

ถึงเหตุจำเป็นต้องออกนอกเขตท้องที่จังหวัดต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน ซึ่งตามข้อ ๖.มีเหตุจำเป็นคือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ... จะตีความให้กว้างว่าไปเพื่อแจ้งเกิดลูกตามกฎหมายพม่าได้หรือไม่

ผมว่าสงสัยต้องรอเคสที่จะไป แล้วยื่นขออนุญาต หากนายอำเภออนุญาตก็ไปได้ หากไปไม่ได้มี 4 ทางเลือก 1.ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2.ร้องเรียนสภาทนายความ 3.อุทธรณ์คำสั่งด้วยตนเอง 4.ช่าง...

การกระทำดังกล่าวขัดแย้งกับหลักกฎหมายไทยหรือไม่ครับ

คนจีนเกิดในไทยยังสัญชาติไทยเลย

กฎหมายสัญชาติของไทย จะได้สัญชาติไทยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เด็กเกิดซึ่งในขณะนั้นกฎหมายสัญชาติฉบับใดมีผลใช้บังคับ กรณีของคนจีนเกิดในไทยได้สัญชาติไทย ก็ต้องดูตามพ.ศ.ที่เกิด กับในเวลานั้นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่คือฉบับใดเช่นกันครับ

อยากทราบว่า คำว่า"Central Body" ที่บัญญัติใน Burma Citizenship Law มีความหมายถึงอะไรคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี