GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.  สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.  สามารถใช้โปรแกรม Authoware และโปรแกรมอื่นๆ ในการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): cai
หมายเลขบันทึก: 35272
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)