อิสระ ชอนบุรี

ตอบคำถามเพื่อประเมินความรู้

1. ฮาร์ดแวร์ คืออะไร ตอบ ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  . ส่วนประมวลผล 2. ส่วนนำเข้า 3. ส่วนแสดงผล 4. อุปกรณ์อื่น ๆ

2. ส่วนประมวลผล ประกอบด้วยอะไรบ้าง   ตอบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. แผงวงจรหลัก 2. ชิพประมวลผล     3. หน่วยความจำ

3. หน่วยความจำมีกี่แบบ อะไรบ้าง    อบ 2 แบบ 1. หน่วยความจำถาวร 2. หน่วยความจำชั่วคราว

4. ส่วนประกอบของเครื่อง ประกอบด้วยกี่ส่วน    ตอบ 2 ส่วน คือ 1. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) 2. ซอร์ฟแวร์ ( Software )

5. หน่วยประมวลผลหลัก ( CPU ) ทำหน้าที่อะไร  ตอบ ทำหน้าที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูล การอ่าน การคำนวณ การแปลค่าสัญญาณต่าง ๆ

6. ส่วนนำเข้า มีอะไรบ้าง    ตอบ 1. คีย์บอร์ด 2. เมาส์ 3. แทร็กบอล

7. คีย์บอร์ด คืออะไร  ตอบ คืออุปกรณ์ที่คู่กับคอมพิวเตอร์ ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะของตัวอักษร

8. จอภาพมีกี่แบบ อะไรบ้าง   ตอบ จอภาพมี 2 แบบ คือ 1. จอภาพ CRT 2. จอภาพ LCD

9. จงยกตัวอย่างหน่วยเก็บข้อมูล       ตอบ Floppy disk ฮาร์ดดีส

10. แผงวงจรหลัก หรือ เมนบอร์ด ( Mainboard ) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร     ตอบ มาเธอบอร์ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตอบคำถามเพื่อประเมินความรู้ความเห็น (1)

ณัฏฐ์
IP: xxx.142.208.12
เขียนเมื่อ 

สวัสดี