บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

บุษยมาศ
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 

 

 

"บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ของลูกจ้างประจำ"

 

                ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ นั้น

                กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำของส่วนราชการเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกหนังสือ ดังต่อไปนี้

                1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

                2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415/ว 18 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549

                3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 22 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2549

                4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 43 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550

และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง รวมทั้งกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 4 ที่ใช้เป็นขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้นค่าจ้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

 

     สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง

และกลุ่มบัญชีขั้นวิ่งกลุ่มที่ 1 -  กลุ่มที่ 4 ของลูกจ้างประจำ

ของส่วนราชการดูได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติ

เฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa38.pdf

 

 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

กลุ่มที่ 1 - 4

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/group1.pdf

 

 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/service.pdf

 

 กลุ่มงานสนับสนุน 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

 

 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic.pdf

 

 กลุ่มงานช่าง

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb1.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb2.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb3.pdf

 

                 สำหรับผู้เขียน ขอฝากลูกจ้างประจำทุกท่าน ในเมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกลุ่มตำแหน่งให้กับท่านแล้ว ขอให้ท่านได้พัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝนความรู้ความสามารถของตนเองรวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อผลงานและความก้าวหน้าของตัวท่าน ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ ตลอดจนถึงอนาคตของท่านและครอบครัวจะได้รับความมั่นคงในบั้นปลายที่ท่านได้เกษียณอายุราชการแล้วค่ะ...

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมชี้แจง

การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ให้กับลูกจ้างประจำ ฯ

ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/358093

 

ท่านสามารถดูตัวอย่างการอนุมัติบัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เข้าสู่ระบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

  http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/359370

 

ท่านสามารถดูรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน

ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้แก้ไขใหม่ ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/359391

 

 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 296

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553  เรื่องแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน...

ศึกษาได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390658

  http://gotoknow.org/file/bussayamas/doc20100904101201.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ตำแหน่ง#ค่าจ้าง#คุณสมบัติ#ลูกจ้างประจำ#บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง#อัตราค่าจ้าง

หมายเลขบันทึก: 350704, เขียน: 09 Apr 2010 @ 21:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 221, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
IP: xxx.29.92.252
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันนี้ลุกจ้างประจำคิดอัตราเงินเดือนเป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นระบบขั้นค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ [IP: 202.29.92.252] ...

 

 

 

kesorn
IP: xxx.174.14.154
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามว่าเงินเดือน เม.ย.54 นี้ ลูกจ้างประจำได้รับ 5% และ 13 % เหมือนข้าราชการหรือไม่ เพราะที่อ่านเจอไม่เห็นมีพูดถึงลูกจ้างประจำเลย มีแต่ครูเท่านั้น.....

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ kesorn...

 • ของข้าราชการเพิ่งจะประกาศในกฤษฎีกา ของลูกจ้างประจำคงต้องรอนะค่ะ เพราะพนักงานราชการก็ออกมาใช้แล้ว  อาจไม่เกินเดือนเมษายน 2554 นี้หรอกค่ะ ถ้ามีจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบนะค่ะ...
kesorn
IP: xxx.172.215.114
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ....  ขอให้เที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะค่ะ.....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณ kesorn...

 • สงกรานต์ว่าจะไปทำบุญให้แม่ที่วัดค่ะ...แล้วก็มาเก็บกวาดบ้านค่ะ...
 • ไปเที่ยวก็เท่านั้นค่ะ อายุมากแล้ว อยู่บ้านทำประโยชน์ให้กับที่อยู่อาศัยดีกว่าค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ...
kesorn
IP: xxx.174.14.154
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์........

แวะมาที่ไรก็มีปัญหาข้อข้องใจมาถามอาจารย์ทุกทีเลย คือจะสอบถามอาจารย์ว่าการใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ตามกลุ่มที่ 1-4 เป็นอย่างไรค่ะ ตามบัญชีที่บวก 5% แล้ว คือ

กลุ่มที่ 1 เดิมเต็มขั้นที่ 18,190 + 5 % เป็นเต็มขั้น 19,100

กลุ่มที่ 2 เดิมเต็มขั้นที่ 22,220 + 5 % เป็นเต็มขั้น 23,340

กลุ่มที่ 3 เดิมเต็มขั้นที่ 36,020 + 5 % เป็นเต็มขั้น 37,830

กลุ่มที่ 4 เดิมเต็มขั้นที่ 64,340 + 5 % เป็นเต็มขั้น 67,560

หมายความว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 ทุกคนใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ + 5 % ใช่ไหมค่ะ

แล้วสมมุติว่าพอเดือนตุลาคม 2554 ได้ขั้นเงินเดือนจนเต็มขั้นในกลุ่มที่ 1 เต็มขั้นที่ 19,100 ตำแหน่งพนักงานบริการ ยังไม่ได้ทำเรื่องขอปรับระดับ เดือนเมษายน 2555 ได้อีก 1 ขั้น จะใช้บัญชีเงินเดือนที่ขั้นไหนค่ะ

แต่ถ้าในกรณีที่ทำเรื่องขอปรับระดับเป็นพนักงานบริการ ระดับ 2 ได้แล้ว เดือนตุลาคม 2554 ได้เต็มขั้น 19,100 พอเมษายน 2555 ได้ 1 ขั้น จะใช้บัญชีขั้นไหนกลุ่มไหนค่ะ งงกับคำถามไหมค่ะ คนถามก็จะงงเอง ถ้าอาจารย์ลำดับใจความแล้วไม่งง คลายข้อสงสัยให้หน่อยนะค่ะ รบกวนอีกตามเคย แต่ถึงอย่างไรก้็ขอขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยที่เป็นกูรูให้กับผู้ที่ไม่รู้อีกหลายๆคนและขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะค่ะ....ขวัญใจลูกจ้างทั้งหลาย

เขียนเมื่อ 

 ตอบ...คุณ kesorn...

 • การใช้บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการใหม่ 5 % ตามบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/436348
 • ค่ะ เมื่อเลื่อนขั้นแล้ว ก็ปรับ 5 % ให้กับลูกจ้างได้เลยค่ะ...ตามไฟล์หนังสือข้างต้นค่ะ...
 • มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ค่ะ...
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ อยู่ในกลุ่มค่าจ้างที่ 1 ถ้าได้ 1 ขั้น ก็ได้ค่าตอบแทนพิเศษ 4 % ไงค่ะ สำหรับเต็มขั้นค่ะ
 • เมื่อทำเรื่องขอปรับระดับเป็นพนักงานบริการ ระดับ 2 ได้แล้ว เดือนตุลาคม 2554 ได้เต็มขั้น 19,100 พอเมษายน 2555 ได้ 1 ขั้น จะใช้บัญชีขั้นไหนกลุ่มไหนนั้น ก็ให้ดูว่า ตำแหน่งพนักงานบริการ ระดับ 2 เทียบได้กับกลุ่มค่าจ้างใดค่ะ ใช่ขั้นค่าจ้างกลุ่มที่ 1-2 หรือไม่ ถ้าใช่ ก็เทียบกลุ่ม 2 ค่ะ ใช้อัตราค่าจ้างที่ใกล้เคียงกับ 19,100 บาท ถ้าไม่มีก็เทียบอัตราที่สูงกว่า 19,100 ในกลุ่มที่ 2 นิดหนึ่งไงค่ะ...คราวนี้อัตราค่าจ้างก็จะไปที่กลุ่มที่ 2 แล้วค่ะ...แล้วก็ปรับให้เขาด้วยว่าได้ 1 ขั้น หรือ 4 % ไงค่ะ ทำเหมือนครั้งก่อน ๆ ค่ะ...
 • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ...(พี่สงสัยว่า เป็นพนักงานบริการ ระดับ 1 แล้วปรับไปเป็นพนักงานบริการ ระดับ 2 ทำไมค่ะ ค่าจ้างก็ตันแล้ว ทำไมไม่ลองปรับไปเป็นตำแหน่งอื่น ที่ก้าวหน้ากว่า แต่ต้องเป็นงานที่ปฏิบัติด้วยนะค่ะ เช่น ทำหน้าที่อื่น แล้วค่าจ้างก็เปิดเพดานไงค่ะ)
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/534/288/original_service.pdf?1285800424
kesorn
IP: xxx.172.215.114
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆ เลยค่ะสำหรับคำตอบที่ช่วยคลายความสงสัยคะ... เมื่อไหรสงสัยแล้วจะเข้ามาถามใหม่นะค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ kesorn...

 • ยินดีให้คำแนะนำค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ...
นายทวีป วิชาราช
IP: xxx.114.114.180
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ผมพึ่งได้เข้ามาเป็นครั้งแรกคือมีข้อสงสัยที่จะเรียนถามท่านอาจารย์อยู่หลายประการดังนี้ครับ ๑.ผมมีพี่เป็นลูกจ้างประจำที่โรงเรียนในตำแหน่งพนักงานบริการ ทำงานมาแล้ว ๑๕ ปี เงินเดือน ๑๓,๐๐๐ ต้น ๆ จบปริญญาตรีหากไปสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วยหากสอบติดจะต้องนับอายุราชการตำแหน่งใหม่หรือว่า นับเอาอายุราชการของพนักงานบริการไปด้วยครับ ๒.ในกรณีเดียวกันนี้หากทำงานต่อในครูผู้ช่วย ในปี ๒๕๕๔ จนอายุ ๖๐ ปี จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญครับ และต้องเริ่มต้นเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่หรือใช้เงินเดือนพนักงานบริการครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณทวีป...

 • การที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการวันใด ก็เริ่มต้นนับวันบรรจุในวันนั้นค่ะ ไม่นับเวลาการเป็นลูกจ้างประจำนะค่ะ
 • สำหรับช่วงเวลาของการเป็นลูกจ้างประจำ ก็จะได้สิทธิ ตามระเบียบของลูกจ้างประจำค่ะ...เป็นคนละส่วนกันค่ะ...
 • การที่ทำงานในกรณีบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ต้องดูอายุที่เหลือของคุณว่าจะเกษียณเมื่อไรด้วยค่ะ ถ้า 25 ปี ก็รับบำนาญค่ะ
 • ต้องเริ่มต้นเงินเดือนของการเป็นครูผู้ช่วยค่ะ เงินเดือนไม่สามารถนำมารวมกันได้ค่ะ เพราะเป็นบุคลากรภาครัฐคนละประเภทกัน ภาระงานก็แตกต่างกันค่ะ...
luck
IP: xxx.121.41.249
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.บุษยมาศ

การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 5% ข้าราชการบำนาญได้แต่ลูกจ้างประจำที่เกษียณในปี 2552-2553 ไม่ได้ทั้งที่ได้รับบำเหน็จรายเดือน กลับไม่ได้เพราะอะไรครับ

พนักงานพิมพ์
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ขอเรียนถามอาจารย์ครับว่า โรงเรียนที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งภารโรงไปเป็นพนักงานพิมพ์แล้วทางโรงเรียนจะขอลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรงได้หรือไม่ครับ คือทาง สพป.ให้สำรวจข้อมูลโรงเรียนขาดภารโรงไป อาจารย์ว่าจะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ Luck...

 • คงต้องรอกฎหมายของลูกจ้างประจำก่อนกระมังค่ะ...เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นมีค่ะ เอาไว้จะถามกรมบัญชีกลางให้แล้วจะมาบอกนะค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...พนักงานพิมพ์...

 • ให้ศึกษาหนังสือจากทางเจ้าหน้าที่การเงินนะค่ะว่า ทางกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการจ้างเหมา ยามและก็สามารถเบิกค่าจ้างให้ได้ด้วยค่ะ หนังสือที่แจ้งมาจะประมาณ 2 ปี แล้วกระมังค่ะ
 • เพราะในหนังสือฉบับนั้น มอบให้ส่วนราชการดำเนินการจ้างเหมา เช่น แม่บ้าน ยาม คนงาน แล้วทำเรื่องเบิกเพื่อของบประมาณการว่าจ้างมาค่ะ
 • ลองดูนะค่ะ...
ลูกจ้าง อบต.
IP: xxx.173.242.85
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.)ปรับเงินเดือน 5% แล้ว ไม่ทราบว่าส่วนของลูกจ้างประจำ จะปรับหรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...ลูกจ้าง อบต.

 • ให้ดูมติ ครม. ว่าได้หรือไม่ เพราะถ้าข้าราชการเงินเดือนขึ้น ลูกจ้างประจำของส่วนท้องถิ่น ก็น่าจะขึ้นนะค่ะ... หรือไม่ก็สอบถามหัวหน้าส่วนราชการที่คุณสังกัดดูนะค่ะ...
ลูกจ้าง อบต.
IP: xxx.173.242.85
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์อีกครั้งครับ ผมได้เปิดดูมิต ครม.แล้ว ไม่เห็นพูดถึงค่าจ้างประจำของลูกจ้างเลย และสอบถามบุคลากรผู้จัดทำเกี่ยวกับเงินเดือนแล้ว เขาบอกว่ายังไม่มีหนังสือสังการให้รอไปก่อน เรียน อาจารย์ต่อไปว่าถ้าไม่มีมติ ครม.ส่วนของลูกจ้างประจำก็คงหมดสิทธิ์ใช้ไหมครับอาจารย์ ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างหยุบสภาด้วย หรือว่าอาจารย์มีอะไรที่จะชีแนะเพื่อเป็นขวัญและกำใจแก่ลูกจ้างประจำทั่งไปบ้าง

ลูกจ้าง อบต.
IP: xxx.173.242.85
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์อีกครั้งครับ ผมได้เปิดดูมิต ครม.แล้ว ไม่เห็นพูดถึงค่าจ้างประจำของลูกจ้างเลย และสอบถามบุคลากรผู้จัดทำเกี่ยวกับเงินเดือนแล้ว เขาบอกว่ายังไม่มีหนังสือสังการให้รอไปก่อน เรียน อาจารย์ต่อไปว่าถ้าไม่มีมติ ครม.ส่วนของลูกจ้างประจำก็คงหมดสิทธิ์ใช้ไหมครับอาจารย์ ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างหยุบสภาด้วย หรือว่าอาจารย์มีอะไรที่จะชีแนะเพื่อเป็นขวัญและกำใจแก่ลูกจ้างประจำทั่งไปบ้าง

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณลูกจ้าง อบต.

 • มีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ให้สอบถามไปที่กรมบัญชีกลาง ดูนะค่ะ เพื่อเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางจะได้ชี้แนะได้บ้างค่ะ...ได้ผลอย่างไร แจ้งให้พี่ทราบด้วยในกระทู้นี้นะค่ะ เพื่อบอกให้เพื่อน ๆ ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวไงค่ะ...
 • ปัจจุบัน การเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ มีหลากหลายสังกัดเหลือเกินค่ะ ไม่เหมือนสมัยก่อน การที่จะแจ้งอะไรให้ทราบก็ต้องให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงจะนำมาแจ้งได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ...
ลูกจ้าง อบต.
IP: xxx.173.242.85
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ครับ ขอความอนุเคราะห์ช่วยกรุณาดู หนังสือ กค.0428/ว.46 ลงวันที่ 6/5/54 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอ้างและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดให้ปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 5% และหนังสือดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไปนั้น สือที่อ้างถึงได้รวมถึงลูกจ้างส่วนราชการทุกส่วน(ในความเข้าใจของผมนะครับ) ถ้าเป็นเช่นนั้น กรมส่งเสริมฯน่าจะหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในความรับผิดชอบดำเนินการ อาจารย์ลองอ่านดูและช่วยชี้แนะด้วยครับจะได้กระจ่าง

เขียนเมื่อ 

ตอบ...ลูกจ้าง อบต....

 • ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 46 ลงวันที่ 6 พ.ค.2554  จะหมายถึงการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่ปัญหาสำหรับการแจ้งว่า คือ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ต่อมาเมื่อมี อบต. เกิดขึ้น ผู้เขียนยังสงสัยว่าลูกจ้างประจำของ อบต. ใช่ใช้ระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หรือไม่ ถ้านิยามเหมือนกัน ก็ใช้ด้วยกันได้ แต่ถ้านิยามคำว่า ลูกจ้างประจำของส่วนราชการกับลูกจ้างประจำของ อบต. ใช้ระเบียบคนละฉบับ ก็ไม่ใช่ ให้คุณสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูก่อนนะค่ะ ผู้เขียนเกรงว่าถ้าตอบไปแล้วผิด เพราะปัจจุบันกฎหมายมีมากมายเหลือเกิน...แต่ถ้าความหมายของลูกจ้างประจำของส่วนราชการหมายรวมถึงลูกจ้างประจำของ อบต. รวมอยู่ด้วยแล้วล่ะก็สามารถปรับค่าจ้างได้ค่ะ... (เนื่องจาก อบต. เพิ่งจะมาก่อตั้งหลังจากระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ)เพราะในความหมายของลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบนั้น มีสังกัดตามส่วนราชการ กระทรวง ค่ะ เลยไม่แน่ใจว่าหมายความรวมถึง ลูกจ้างประจำของ อบต.หรือไม่...อย่างไรแล้ว ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่หรืองานบุคคลดูก่อนนะค่ะ...
 • ถ้าได้ขอมูลอย่างไรแล้ว แจ้งให้ทราบด้วยนะค่ะ จะได้แจ้งให้เพื่อน ๆ ได้ทราบกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ...
พงศธร
IP: xxx.52.108.208
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างคุรุภัณท์ระดับ3อยู่ในหมวดใด1 2 3 4

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณพงศธร...

 • ให้คุณคลิกดูในกลุ่มงานช่างด้านบนในบล็อกนะค่ะ ถ้าอยู่ในตำแหน่งระดับครุภัณฑ์ ระดับ 3 น่าจะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง กลุ่มที่ 2-3 นะค่ะ...
 • ลองคลิกดูนะค่ะ ในบล็อกนี้นะค่ะ...เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ นี่แหล่ะค่ะ...
IDTHEE
IP: xxx.200.36.236
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์บุษยมาศ

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำอยู่ กทม อยากโอนย้ายได้เหมือนข้าราชการการจังเลยค่ะอาจารย์

จะเป็นไปได้ใหม่ค่ะ ว่าลูกจ้างประจำจะได้มีโอกาศโอนย้ายได้บ้าง ถ้าเป็นไปได้อาจาย์รบกวนหารือ

กรมบัญชีกลางให้หน่อยได้ใหม่ค่ะ และขอความกรุณาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบด้วย เพราะลูกจ้างฯหลายคน

ก็คงอยากทราบความคืบหน้าเรื่องนี้มากเลยค่ะอาจารย์

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

kesorn
IP: xxx.172.215.113
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...อาจารย์

วันนี้มีเรื่องน้อยใจมาระบายให้อาจารย์ฟังค่ะ.. คือได้สอบถามติดตามเรื่องที่ทำหนังสือขอปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับของลูกจ้างประจำไปยัง สพม.10 กับหัวหน้างานบุคคลากรเลยหล่ะ ได้รับคำตอบว่ายังไม่รู้เลยว่าเขากำหนดตำแหน่งอย่างไร แล้วเปลี่ยนได้หรือเปล่า เอาไว้ก่อนนะ..เพราะต้องทำเรื่องอื่นที่สำคัญก่อนคือเรื่องย้ายครู.. เรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งและระดับของลูกจ้างไม่สำคัญเอาไว้ก่อน..ก็เลยถามว่าแล้วจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อ เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่ง ได้รับคำตอบจากท่านว่าหาย ให้ทำส่งใหม่ หัวหน้างานฯตอบว่า ไม่หายหรอกโยนทิ้งเองแหละเพราะยังไม่สำคัญ นี้คือคำตอบที่ระดับหัวหน้างานตอบ...ฟังแล้วได้แต่อึ้ง

ทำไมบุคคลที่ได้รับภาระหน้าที่และตำแหน่งในระดับแบบนี้ถึงได้ไม่มีความเป็นธรรมเลย บุคคลที่ทำงานแบบนี้น่าจะเป็นแบบอาจารย์ทุกคน ทุกที่ ทุกหน่วยงานน่ะ ผู้ที่อยู่ในระดับล่างจะได้อุ่นใจว่าเขาสามารถให้คำตอบ ให้คำปรึกษาได้ สงสัยทาง สพม.10 กว่าจะได้ปรับตำแหน่งกัน คงจะสุดท้ายหรือไม่ก็คงจะไม่ได้ปรับอีกตามเคย เหมือนที่ผ่านมา ..... แต่ถึงยังไงก็ขอให้อาจารย์อยู่เป็นขวัญใจของลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาไปนานๆ...นะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ IDTHEE [IP: 161.200.36.236] ...

 • การโอนย้าย ขึ้นอยู่กับส่วนราชการค่ะว่าจะให้โอนย้ายได้หรือไม่...เพราะเห็นบางส่วนราชการก็ให้โอนย้ายได้ บางส่วนราชการก็ไม่ให้โอนย้ายค่ะ เหตุอาจมาจากการเสียอัตรากำลังไงค่ะ...ให้คุณปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการดูนะค่ะ...เพราะทางกรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ kesorn...

 • การทำงานเกี่ยวกับบุคคล เป็นงานที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของส่วนราชการ ทุกประเภทจะต้องมีความเทียมเทียมกันเพราะไม่เช่นนั้น ในอนาคตมีการขึ้นศาลปกครองได้ค่ะ เพียงแต่ผู้ใต้บังคับบัญชายังรู้กฎหมายไม่มาก ถ้าบางส่วนราชการไปพบเจอบุคคลที่เรียกว่า รู้กฎหมายมาก ๆ ถึงกับมีการขึ้นศาลปกครองได้ค่ะ เพราะในระดับ ม. มีมาแล้วค่ะ...
 • การทำงานบุคคล เท่าที่ผ่านมา จะเป็นการทำงานแบบงานประจำ คือ งานธุรการ แต่ในอนาคตเป็นการทำงานแบบเชิงรุก ต้องทำทุกรูปแบบที่จะให้ส่วนราชการอยู่รอดได้ค่ะ (นี่คือ การบริหารงานภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องบุคคลแนวใหม่)...ผู้เขียนยังคิดอยู่เสมอว่า ถ้าเจ้าหน้าที่งานบุคคลยังทำแบบนี้ ก็ไม่แตกต่างกับการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่มีการทำงานแบบเชิงรุก ไม่เสาะหาความรู้ ไม่มีการพัฒนาตนเอง ยังคิดว่า ประเทศไทยจะไปถึงไหนกันหนอ...
 • แม้แต่ที่คุณ kesorn เล่ามา ก็เห็นใจทั้งคุณและเจ้าหน้าที่ แต่ถึงอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็ต้องศึกษา เพราะส่วนราชการอื่น ๆ เขาปรับเปลี่ยนกันแล้ว ทำได้ก็ควรทำให้เพียงแต่จัดอันดับความสำคัญก่อนหลัง และไม่ควรจะตอบคุณแบบนั้น มีวิธีที่จะตอบให้ผู้มาติดต่อทราบอีกตั้งมากมายกับคำตอบ...ถ้าตอบแบบที่คุณว่า นั่นไม่ใช่ การเป็นข้าราชการที่ดี ความหมายของข้าราชการที่ดี คือ ข้ารับใช้แผ่นดิน แล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นรับใช้แผ่นดินสมกับการเป็นข้าราชการหรือไม่
 • สำหรับผู้เขียนมีความตระหนักถึงตัวเองเป็นข้าราชการ ถึงจะมีตำแหน่งไม่ใหญ่โตมากมายนัก แต่ผู้เขียนก็สามารถบอกหรือพูดได้ว่า "ปัจจุบันผู้เขียนได้ทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ได้อย่างเต็มภาคภูมิ มีข้าราชการที่คิดแบบที่ผู้เขียนคิดแบบนี้ กันสักกี่คน บางส่วนจะคิดแต่ผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้องกันเสียมากกว่า...น่าเสียดาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทำให้กับประเทศตั้งมากมายตอนที่ท่านยังมีกำลังอยู่ และทรงสั่งสอนให้ข้าราชการทุกคนกระทำสิ่งที่ดี ๆ มีคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน แต่ที่เห็น ๆ บางคนก็เป็นแบบที่คนบอก บางคนก็ทำเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง แล้วในอนาคตประเทศไทยจะไปแบบไหน ลูก - หลาน ที่มาสืบสานงานต่อจะเป็นอย่างไร...
 • คงต้องขึ้นอยู่กับ "จิตใต้สำนึก" ของข้าราชการแต่ละคนแล้วละค่ะ...
 • เหตุที่ผู้เขียนต้องมานั่งตอบ มาบอก เพียงเพื่อ "ให้ทราบว่าโลกปัจจุบันเขาไปถึงไหนกันแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงต่อบ้านเมืองและระบบราชการมากมาย แต่บางคนก็มิได้ศึกษา แต่อยู่เพื่อรับเงินเดือนไปวัน ๆ ไม่สมกับตนเองได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งกันเลย ไม่คิดถึง คำว่า "ข้าราชการ" ที่ดีมากนัก น่าสงสารประเทศชาติจังค่ะ...
 • สำหรับผู้เขียนจะทำได้ก็อีกประมาณ 11 ปี ค่ะ เพราะถ้าเกษียณไปแล้ว ก็คงให้เด็ก ๆ รุ่นใหม่ มาทำแทนแล้วละค่ะ...
 • เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะ...(เป็นไปได้ให้ลองปรึกษา ผอ.เขต สิค่ะ)...
 • ขอบคุณค่ะ...
คนดอนทราย
IP: xxx.93.143.169
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามคุณบุษยมาศ

ทำไมช่างปูน ระดับ 3 เงินเดือน ยังใช้ขั้นวิ่งของกลุ่มที่ 1 และ 5 เปอร์เซ็นได้เมื่อไหร่

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คนดอนทราย...

 • ช่างปูน ระดับ 3 จะอยู่ในบัญชีค่าจ้าง 1 - 2  ขั้นวิ่งต้องอยู่ที่กลุ่มที่ 1 จนกว่าค่าจ้างจะเต็มขั้นวิ่งของกลุ่มที่ 1 ก่อนค่ะ จึงจะไปอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 2
 • 5 % ขึ้นค่ะ คงต้องใจเย็นนิดหนึ่ง อย่างน้อยก็ได้รับตกเบิกค่ะ เพราะที่ ม. ของผู้เขียนก็เพิ่งจะดำเนินการเสร็จเหมือนกันค่ะ...เหตุที่ช้า อยู่ที่กระบวนการในการดำเนินการค่ะ + หนังสือสั่งการกว่าจะมาถึงเจ้าหน้าที่ได้ก็มีเวลาให้ดำเนินการน้อยด้วยค่ะ เรียกว่า ต้องรอนิดหนึ่งนะค่ะ แต่อย่างไรก็ได้รับตกเบิกเงิน 5 % กันค่ะ...(จะทำอะไรให้ได้ดั่งใจเราไม่ได้หรอกค่ะ...)
นายสุนทร มนตรี
IP: xxx.113.103.98
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นลูกจ้างประจำสังกัดโรงเรียนมัธยมในจังหวัดร้อยเอ็ดอยากเรียนถามว่าผมจะสามารถเปลี่ยนไปสายงานอื่นได้หริอไม่เช่นพนักงานพิมพ์ดีดหรือพนักงานธุรการปัจจุบันผมจบ ป.ว.ส.และดำรงตำแหน่งช่าวลงครุภัณฑ์ชั้น3

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสุนทร มนตรี...

 • การที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนั้น ขึ้นอยู่กับงานที่คุณได้ปฏิบัติ เช่น ถ้าเปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์นั้น คุณก็ต้องพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ อีกอย่างก็ต้องไปดูที่คุณสมบัติของพนักงานพิมพ์ในแต่ละระดับว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ค่ะ...เพราะเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วจะมีผลตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานไงค่ะ ถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็ไม่ควรเปลี่ยน แต่ถ้าพิมพ์ได้ก็จะเป็นไปตามคุณสมบัติของตำแหน่งค่ะ...
 • สำหรับพนักงานธุรการ คุณก็ต้องเคยได้ปฏิบัติงานสารบรรณมาพอสมควร เช่น สามารถร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการได้ การรับ - ส่ง หนังสือราชการ การเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือในระดับหนึ่ง ให้ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานธุรการด้วยนะคะ...
 • ทั้งนี้ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ + หัวหน้าส่วนราชการด้วยค่ะ...
 • สำหรับกรณีที่คุณยังไม่เคยทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการอาจกำหนดภาระงานให้คุณ แล้วทำการสอบคัดเลือกก็ได้ค่ะ...
 • การเปลี่ยนตำแหน่งนั้น ไม่ใช่เป็นความต้องการของตัวเราเอง แต่มาจากการที่ตัวคุณเองได้มีการพัฒนาการทำงานในทางที่ดีขึ้น สามารถทำงานได้กว้างขึ้น ไม่ใช่ทำงานแบบเดิม ๆ แล้วก็ขอปรับเปลี่ยน คงไม่ใช่ แต่ถ้าคุณมีการพัฒนาตัวคุณเอง มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยน (เรียกว่า มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) ส่วนราชการก็สามารถกระทำให้ได้ค่ะ...
 • 
นิคม
IP: xxx.9.179.107
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามหน่อยครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ คือปัจจุบันผมเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราช พึ่งเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 เมื่อ 23 มกราคม 2552 ก่อนการปรับโครงสร้างใหม่ที่กพ.เวียนให้แต่ละกรมฯ ผมสามารถเปลี่ยนตำใหม่ใหม่ได้มั้ยคับ และการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นั้นต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งเดิมกี่ปีครับ ถึงจะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้ ตอนนี้ผมเปลี่ยนได้2ปีครึ่ง และตอนนี้มีโครงสร้างตำำแหน่งใหม่ ที่ผมกำลังทำเรื่องขอเปลี่ยนใหม่ จากช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 เป็น ช่างไฟฟ้า ชั้น 3 คุณสมบัติงานที่ผมทำนั้นสอดคล้องกับตำแหน่งใหม่ทุกอย่างรวมถึงวุฒิการศึกษาและประสบณ์การทำงานตรงทุกอย่างที่กพ.กำหนด ขอรบกวนคำถามแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณนิคม...

 • การเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เป็นช่างไฟฟ้า ให้ดูที่ความประสงค์ของส่วนราชการด้วยนะคะว่า หน้าที่หลักที่ให้คุณได้ปฏิบัติปัจจุบันคือ ตำแหน่งใด และส่วนราชการต้องการให้คุณปฏิบัติงานอะไรส่วนใหญ่...การเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใหม่ด้วยค่ะว่าสำนักงาน ก.พ. แจ้งว่าอย่างไร....ถ้าระบุจำนวนปีก็ควรปฏิบัติตามนั้น แต่ถ้าไม่ระบุ ก็เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใหม่ค่ะ...
นายพล วงศ์ใหญ่
IP: xxx.77.250.249
เขียนเมื่อ 

กระผมขอเรียนถาม คุณบุษยมาศ อย่างนี้ครับ กระผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ อยากถามว่า ตำแหน่งพนักงานขับรถ ทำไมเมื่อก่อน เงินเพดานสูงกว่าตำแหน่งทั่วไปมากเลย แต่เดี่ยวนี้ต่ำกว่าตำแหน่งอื่นมากเลย กระผมจะต้องทำอย่างไรครับ และ อีกอย่างกระผมไม่ค่อยจะได้ขับรถ นานๆ ขับที ส่วนมากจะ ทำงานโสตทัศนศึกษามากกว่าครับ  และก็ซ่อมบำรุง จำพวก ไฟฟ้า โทรศัพท์ เสียงตามสาย คอมพิวเตอร์ และงานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน  งานเครือข่าย กระผมจบ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และ ปริญญาตรี  ด้านบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป เพิ่งจบ 6 พ.ค. 54 นี้เอง  หากว่ากระผมจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น"เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา" จะได้ไหมครับ และเพดานเงินเดือนจะอยู่ที่เท่าไรครับ ตอนนี้อยากทราบวิธีการมากเลยครับ ขอรบกวน คุณบุษยมาศ ช่วยชี้แนะหน่อยนะครับ ขออภัยด้วยนะครับยาวไปหน่อยครับ

สุรชัย
IP: xxx.53.153.20
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณบุญยมาศ ครับ

ปัจจุบันผม ตำแหน่งช่างเครื่องมือกล ระดับ 2 ไม่ทราบอยู่ในกลุ่ม 1 หรือ 2 กันแน่ครับ (น่าจะอยู่กลุ่ม 2 แล้วหรือป่าวครับ)

แล้วทำไมประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ปัจจุบัน ของผมยังไปใช้ระดับขั้นเงินเดือนของกลุ่มที่ 1 อยู่ล่ะครับ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณพล วงใหญ่...

 • ถ้าปรับเปลี่ยน น่าจะเป็นตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ นะคะ...เพราะทำเกี่ยวกับเรื่องโสตทัศนศึกษาได้ ให้คลิกดูที่ไฟล์ด้านบน กลุ่มงานช่างค่ะ สำหรับเงินค่าจ้างนั้น ก็อยู่ในไฟล์นั้นอยู่แล้วค่ะ ศึกษาให้ละเอียดนะค่ะ แล้วจะทราบว่าควรเปลี่ยนหรือไม่...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสุรชัย...

 • ตำแหน่งช่างเครื่องมือกล ระดับ 2 นั้น อยู่กลุ่มบัญชีที่ 1-2 ค่ะ สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างนั้นจะต้องเลื่อนให้เต็มขั้นกลุ่มบัญชีที่ 1 ก่อน จึงจะสามารถเลื่อนไปยังกลุ่มบัญชีที่ 2 ได้ค่ะ ลองศึกษาที่รหัส 3314 ด้านล่างนี้ดูนะคะ...
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/534/292/original_bbb1.pdf?1285800442
คนดอนทราย
IP: xxx.93.143.169
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์บุยมาศ

ผมเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างปูนระดับ 3 ต้องการย้ายจากโรงเรียนหนึ่งไปรงเรียนหนึ่งได้หรือเปล่า ถ้าได้แบบฟอร์มการย้ายเหมือนของครูหรือเปล่า ขอบพระคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณคนดอนทราย...

คนสะเมิงเชียงใหม่ในหมอก
IP: xxx.180.223.95
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์ 1-2 ไปตันที่ 22,220 บาท (ตอนนี้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่) สงสัยที่กลุ่มที่สามไปตันที่ 29,320 หากมีพนักงานขัยรถยนต์คนเดียวสามารถปรับขึ้นไปได้ไหมครับ บรรจุเมื่อปี 2530 หากนับเวลาราชการจะเกิน และจะมีข้ออื่นมาประกอบอีกไหมครับ ถ้าหากจะขอปรับสมมุติว่าตันแล้วที่ระดับ 2 เพราะดูในความเหมาะสมกับตำแหน่งระบุว่าแต่งตั้งจากชั้นสองปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า สามปีหรือแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานด้านนี้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปึ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คนสะเมิงเชียงใหม่ในหมอก...

 • ให้สอบถามไปที่กรมบัญชีกลางนะคะ ว่าทำได้หรือไม่ เพราะในสมัยก่อนจะต้องระบุว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องมีลูกน้องกี่คน แต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังจะกำหนดการควบคุมลูกน้องอยู่หรือเปล่า...ถ้าดูในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใหม่นี้ ไม่มีระบุไว้ เพื่อความชัดเจนให้สอบถามไปที่กรมบัญชีกลางนะคะ...
คนสะเมิงเชียงใหม่ในหมอก
IP: xxx.180.221.18
เขียนเมื่อ 

อันนี้แหละครับปัญหา คุณสมบัติกรอบในตำแหน่งไม่ระบุ แต่หากถามไปกรมบัญชีกลางกลับระบุต้องมีลูกน้องในสังกัดแปดถึงสิบคน ผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับอยู่โรงเรียน ทั่วประเทศนี่จะมีสักกี่โรงที่มีคนขับรถเป็นสิบๆคน ครับ มันก็สองมาตรฐานอีกนั่นแหละต้องเป็นคนที่อยู่สำนักงานเขต หรือไม่ก็ อบจ รพช สำนักงานเหล่านี้เท่านั้นหรือที่จะมีสิทธิ์กินเงินเดือนของกลุ่มที่สาม ทั้งๆที่ลักษณะงานเหมือนกันหรืออาจจะสบายกว่างานที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำไป เพราะอยู่กันหลายคนคิวงานกว่าจะถึงกันบางคนว่างเป็นอาทิตย์ แต่อยู่โรงเรียนมีคนเดียว ทำทุกอย่าง ไม่ขับรถไปราชการต่างจังหวัด ก็ทำงานที่ห้องธุรการดูแลงานโสต งานครุภัณฑ์ ซ่อมไฟฟ้า ส่งหนังสือราชการ ฯลฯ แล้วแต่นายจะให้ทำ อยากฝากวิงวอนผูเกี่ยวข้องช่วยแก้ใขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

นางสาวสมจิตร หอมวงศ์
IP: xxx.25.200.171
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำของอบต. อยากทราบว่า ลูกจ้างประจำ ในอบต.ของดิฉันมีลูกจ้างประจำแค่คนเดียว จากการปรับเงินค่าจ้างประจำได้รับปี ละ 1 ขั้น ไม่ทราบว่าจะสามารถได้ 2 ขั้น หรือเปล่าค่ะ ลืมบอกไปค่ะ ดิฉันตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จบป.ตรี ด้านบัญชีโดยตรง ตอนนี้กำลังจะขอปรับ เป็นนักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) ถ้าปรับแล้ว เงินค่าจ้างจะขึ้นหรือเปล่า ตอนนี้ดิฉันได้รับเงินค่าจ้าง 8,540.- ค่าครองชีพ 1500 ทำงานมา 9 ปีค่ะ ช่วยด้วยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณคนสะเมิงเชียงใหม่ในหมอก...

 • ที่ให้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะ เพราะกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งค่ะ ไม่อยากให้ทำแล้วเสียเวลาต้องมานั่งแก้ไขคำสั่งว่าไม่ได้ไงค่ะ...ทางกรมบัญชีกลางคงมีเหตุผลนะคะ อย่าเพิ่งด่วนสรุปความโดยที่ยังไม่ได้ฟังเหตุผลด้วยค่ะ...
 • ถ้าคุณสมบัติใหม่ไม่มีลูกน้องมาเกี่ยวข้องก็ไม่น่าจะต้องนำมาเป็นเกณฑ์นี่ค่ะ แต่ให้สอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้งค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสมจิตร หอมวงศ์...

 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ถ้าใช้ระเบียบเดิมที่ไม่มี % เช่น ข้าราชการแล้วละก็ ก็ยังคิดเกณฑ์โควต้า 15 % มากำหนดในการคิด 2 ขั้นอยู่ค่ะ...
 • การปรับขั้นค่าจ้าง ถือว่าเป็นการขยายเพดานเงินค่าจ้าง ขั้นค่าจ้างก็ยังเท่าเดิมก่อนค่ะ ไม่มีการปรับพอก จนกว่าจะขยายจากกล่มบัญชี 1 ไปยังบัญชี 2 ค่ะ ก็ได้ประมาณ 200 - 300 กว่า ประมาณนี้ค่ะ...
 • การที่จะไปยังบัญชีกลุ่ม 2 นั้น ก็ต้องได้ขั้นค่าจ้างเต็มขั้นของกลุ่มบัญชี 1 ก่อนค่ะ...
คนสะเมิงเชียงใหม่ในหมอก
IP: xxx.180.221.220
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องชาวลูกจ้างทุกๆคน โดยเฉพาะตัวผมเอง ที่ท่านกรุณาเสียสละเวลามาตอบให้หายข้อสงสัย หากมีข้อสงสัยอีกจะขอรบกวนอีกในอนาคตข้างหน้านะครับ

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณคนสะเมิงเชียงใหม่ในหมอก...

 • ยินดีค่ะ ขอบคุณค่ะ...
นายพล วงศ์ใหญ่
IP: xxx.77.250.234
เขียนเมื่อ 

กระผมอยากทราบว่า เงินอีก 8 % ลูกจ้างประจำจะได้รับเหมือนข้าราชการหรือเปล่าครับ ขอบคุณนะครับที่เป็นธุระสรรหา ข้อความมาใขให้กระจ่างแจ่มแจ้ง ขอบคุณมากๆนะครับคุณ บุษยมาศ

ลูกจ้าง สาธารณสุข
IP: xxx.77.160.98
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นลูกจ้างของ ร.พ

ตำแหน่งเริ่มต้นที่ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ต่อมามีการสอบปรับตำแหน่ง ก็สอบเป็นพนักงานพิมพ์ดีด

ปัจจุบันเป็น พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ซึ่งเงินเดือนตันที่ 18,190 บาท ตอนที่สอบเพราะอยากให้ตรงงานที่ทำ

เพราะทำงานด้านเอกสาร งานสารบรรณ และได้สอบถามกับการเจ้าหน้าที่ ได้คำตอบว่า ที่ ร.พ จะไม่มีตำแหน่งพนักงานพิพม์ดีดชั้น 3 เริ่มมีปัญหาตอนนี้เอง เพราะ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 เงินเดือนจะตันน้อยสุด กว่าตำแหน่งอื่นๆ ตำแหน่งอื่นจะตันอยู่ที่ 22,220 บาท คิดไม่ออกจะทำอย่างไรดี ช่วยดิฉันคิดหน่อยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณพล วงศ์ใหญ่...

 • สำหรับเงิน 8 % น่าจะเป็นส่วนของข้าราชการครู ของ สพฐ.มากกว่ากระมังค่ะ เพราะข้าราชการพลเรือนสามัญ, ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก็ได้เพียง 5 % เท่านั้นค่ะ เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ ไม่สามารถได้อีก 8 % แล้วค่ะ...เพราะตามมติ ครม. ให้เท่านี้ค่ะ...

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณลูกจ้างสาธารณสุข...

 • ให้ลองสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางสิค่ะ...
 • ไม่รู้ว่าของสาธารณสุข ทำกรอบไว้หรือค่ะ...เพราะของ ม. ก็ไม่มีกรอบกำหนดไว้แบบที่คุณบอกนะคะ สามารถโตได้จนกว่าความสามารถของลูกจ้าง ฯ คนนั้นจะไม่สามารถทำได้เองไงค่ะ...
 • ถ้าตัน คงต้องปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นหรือเปล่า แต่ก็ต้องเป็นงานที่เราได้ปฏิบัติอยู่ด้วยนะคะ...
นายทวี คำวิชิต
IP: xxx.93.129.91
เขียนเมื่อ 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 54 ผมพิมย์ตกคำว่า..ให้ ผมจึงขอเรียน ผอ.ใหม่ว่า ผมอยากให้ลงตารางช่างไม้ชั้น3ด้วยนะครับ.ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณทวี...

นักการภารโรงที่ จบป.ตรี
IP: xxx.10.85.212
เขียนเมื่อ 

อยากทรบว่า ถ้านักการที่เป็นลูกจ้างประจำในโรงเรียนสกัด กทม จบ ป.ตรี จะได้ปรับตำ่แหน่งใหม่หรือไม่คับ และอีกคำถามว่าเงินเดือนจะเพิ่มหรือเปล่าคับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...นักการภารโรงที่ จบ ป.ตรี...

 • การปรับตำแหน่งจะไม่เกี่ยวกับการจบ ป.ตรีค่ะ ยกเว้นในบางตำแหน่งที่เราได้ปฏิบัติงานอยู่ หรือที่ทางส่วนราชการเปิดรับสมัครตำแหน่งใหม่ ต้องมีวุฒิ ป.ตรีค่ะ จึงจะนำวุฒิไปปรับเข้าได้ค่ะ
 • ปัจจุบันตำแหน่งนักการภารโรง ในส่วนราชการอื่น ๆ เขาก็ปรับเป็นตำแหน่งอื่นกันแล้ว เช่น เดิมตำแหน่งนักการภารโรง ถ้าทำงานธุรการของโรงเรียนได้ ส่วนราชการก็จะปรับให้เป็นพนักงานธุรการ หรือถ้าพิมพ์คอมฯ ได้ ก็จะปรับให้เป็นพนักงานพิมพ์ ฯลฯ กันค่ะ เพราะตำแหน่งดังกล่าวจะสามารถปรับเลื่อนระดับเป็นระดับ 1, 2 ,3 หรือ 4 กันได้ ซึ่งทำให้มีการเพิ่มขั้นค่าจ้างกันด้วยไงค่ะ...
NA.
IP: xxx.232.216.230
เขียนเมื่อ 

ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กพ.มีผลบังคับใช้1เมย.53เกี่ยวกับขั้นวิ่ง5%ใช่หรือไม่ครับเพราะผมเลื่อนขั้นเงินเดือน5%แบบขั้นวิ่ง1เมย.54อย่างนี้ต้องย้อนหลังของปี53หรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ  คุณภารโรง ปวส.

 • ให้ดูว่า เดิมคุณอยู่ตำแหน่งใด ระดับใด เวลาปรับเปลี่ยนไปตำแหน่งใหม่ให้ดูว่า งานใหม่นั้น คุณได้ปฏิบัติอยู่หรือไม่ และส่วนราชการมีความจำเป็นด้วยหรือไม่ที่เมื่อปรับไปแล้วงานที่ปฏิบัติใหม่เป็นงานที่ตรงตามภารกิจของส่วนราชการนั้น ๆ ค่ะ
 • ถ้าเป็นอย่างที่บอกข้างต้น ก็สามารถปรับตำแหน่งใหม่ได้ ในระดับเดิมค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ NA...

 • 5 % จะมีผลบังคับใช้ ณ 1 เมษายน 2554 เท่านั้นค่ะ ไม่มีผลย้อนหลัง
pn2546
IP: xxx.169.237.110
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์ครับ กระผมอยากทราบ ข้อ1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของรหัส 2401 พนักงานช่วยการพยาบาล 2402 พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล 2403 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2403 ผู้ช่วยพยาบาล ข้อ2.การเลื่อนระดับทั้ง4รหัสนี้ครับ ข้อ3.การเปลี่ยนตำแหน่งเช่นจาก2403 เป็น 2404 หลักเกณท์ต้องทำอย่างไรบ้างครับ รบกวนท่านอาจารย์ส่งคำตอบมาที่ [email protected] ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ pn2546...

 • จากที่ถามในข้อ 1 ให้ศึกษาตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/534/289/original_support.pdf?1285800428
 • ดูตามรหัสนะคะ...จะมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้านข้างขวามือค่ะ
 • ข้อ 2 การเลื่อนระดับ ก็เป็นไปตามระดับที่เรียงอยู่แล้วค่ะ
 • ข้อ 3 หลักเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนให้ศึกษาที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งที่จะต้องการเปลี่ยนก่อน คือ ถ้าเดิมเราอยู่ระดับ 3 ของตำแหน่ง 2403 ถ้าเปลี่ยนไปตำแหน่ง 2404 ก็จะต้องไปอยู่ในระดับ 3 เช่นกัน แต่ต้องดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้วยค่ะ ว่าได้หรือไม่
 • ให้ปรึกษากับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบค่ะ
สมชาย
IP: xxx.180.218.98
เขียนเมื่อ 

5 % ยังไม่ได้เลยอะครับของเขต สพม 34เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ที่อื่นได้กันรึยังครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 
 • ที่ มรภ.พิบูลสงคราม ได้รับกันแล้วค่ะ...
 • ลองสอบถามไปที่ สพม.34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ดูสิค่ะ ว่าเพราะเหตุดใด? ที่ยังไม่ได้รับ...เพราะเลยมา 4 เดือนแล้วนะค่ะ อย่างช้าก็ไม่น่าเกิน 2 เดือน...
ฐาณิญา
IP: xxx.53.251.30
เขียนเมื่อ 

จบ ป.ตรีบัญชี จะไปสมัครสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของ สพฐ.ได้ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณฐาณิญา...

 • การจะสมัครได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ทาง สพฐ.จะเป็นผู้กำหนดค่ะ...ว่าวุฒิใดบ้างที่สามารถสมัครได้ ...
น้ำผึ้ง สารนอก
IP: xxx.173.235.45
เขียนเมื่อ 

เป็นลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ 1 กค 46 ตำแหน่งที่ได้รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทำไมไม่มีสิทธิปรับเงินให้สูงขึ้นและมีไม่สิทธิได้รับเครื่องราชฯ

คนขับรถ
IP: xxx.7.129.157
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณบุษยมาศ

กระผม เป้นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของกรมปศุสัตว์ ทำงานมาเป็นเวลา 31 ปีแล้วครับ อยากถามว่า ทำไม กพ.ถึงได้กำหนดเป็นตำแหน่ง สนับสนุน 1 ครับ ทำไมไม่ปรับให้เป้น ระดับ สนับสนุน 2 เลยละครับ เพราะทำงานมานานขนาดนี้แล้ว ความรู้ความสามารถ และประสพการณ์ คงไม่ต้องพูดถึง ว่ามีมากมายแค่ไหน ส่วนพนักงานเข้าและเย็บเล่ม ทำไมปรับให้ทันที่เลย ไม่เห็นต้องรอ เลยครับ ปรับได้เลย จาก 1 เป็น 2 ผมละงงจริง ๆ กับระบบ นี้ ครับ ช่วยตอบให้เข้าใจหน่อยครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณน้ำผึ้ง...

 • ผู้เขียนไม่เข้าใจคำถาม เกี่ยวกับเรื่อง สิทธิปรับเงินให้สูงขึ้น ขอให้แจ้งข้อมูลชัดเจนกว่านี้ได้หรือไม่ จึงไม่สามารถตอบให้ได้ค่ะ
 • การที่จะมีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับเครื่องราช ฯ ศึกษาในระเบียบดูนะคะ...คลิกที่สารบัญ(บน) ด้านขวามือ ของคุณ จะปรากฎ บล็อกที่ผู้เขียนได้นำมาลงให้หลายเรื่องค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณคนขับรถ...

 • ให้ศึกษาเรื่องการปรับเข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่ง ก.พ. ได้แจ้งมาให้ถือปฏิบัตินะคะ...
 • การที่จะปรับเข้าสู่ตำแหน่งนั้น ไม่เกี่ยวกับการที่เราทำงานมานาน เพราะระเบียบเพิ่งจะออกมาให้ส่วนราชการได้ถือปฏิบัติคะ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งนั้น ๆ...สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กับตำแหน่งพนักงานเข้าและเย็บเล่ม อาจมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่เหมือนกัน จึงทำให้การปรับเข้าสู่ตำแหน่งแตกต่างกัน ให้คุณศึกษาตั้งแต่เรื่องการปรับเข้าสู่ตำแหน่ง ตั้งแต่แรก ที่ผู้เขียนได้นำมาลงให้ศึกษาด้วยค่ะ จะได้เข้าใจจากบล็อกต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้นำมาลงให้ หรือคลิกที่สารบัญ ด้านบนขวามือของคุณ จะมีเรื่องหลายเรื่องที่ผู้เขียนได้นำมาแจ้งให้ศึกษา (กรณีศึกษา ด้านล่างสุดของบล็อกจะเป็นเรื่องก่อน ด้านบนของบล็อกจะเป็นเรื่องล่าสุดค่ะ)
อ.ปง
IP: xxx.93.147.137
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณบุษยามาศ

ผมเป็นช่างไม้ชั้น 3 ซึ่งสอบมาตรฐานฝีมือผ่านชั้น 2 ถ้าหากปรับเป็นช่างไม้ชั้น4 จะต้องสอบมาตรฐานฝีมือผ่านชั้น 3

หรือไม่ เพราะตอนนี้เป็นช่างไม้ชั้น 3 อยู่แล้ว หากจะปรับเป็นช่างไม้ชั้น 4 ใช้คำสั่งที่แต่งตั้งช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4 ได้หรือไม่

เขียนเมื่อ 

ตอบ...อ.ปง

 • ปัจจุบันเป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 3 หากจะปรับเป็นช่างไม้ ระดับ 4 นั้น ให้คุณดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้า 31 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ข้อ ให้คุณใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ (ข้อใดก็ได้ค่ะ เพราะใช้คำว่า "หรือ") ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณอาจใช้ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ในการเข้าสู่เกณฑ์ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นช่างไม้ ระดับ 4 ก็ได้ค่ะ...
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/534/292/original_bbb1.pdf?1285800442
นายตะวัน ตลอดไธสง
IP: xxx.175.148.204
เขียนเมื่อ 

อยากได้บัญชีอัตราเงินค่าจ้างส่วนราชการ ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ (ที่โรงเรียนมีตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ชั้น 3) แนบไฟล์ทาง e-mail ให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่งครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณตะวัน ตลอดไธสง

 • ลองศึกษาไฟล์ด้านล่างนี้ดูนะคะ และค่อย ๆ ศึกษาค่ะ จากบล็อกด้านบนเป็นเรื่องใหม่สุดค่ะ...
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46/436348

 

 

จิรัชยาพร ยิ้มประดิษฐ์
IP: xxx.29.68.2
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามนะคะ

เป็นลูกจ้างประจำ เพิ่งได้รับการปรับจากพนักงานพิมพ์ดีด 1 เป็น พนักงานพิมพ์สายสนับสนุน 2 คะ ถ้าเกษียณอายุราชการจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือเปล่าคะ

ขอบคุณคะ

คนดอนทราย
IP: xxx.93.143.169
เขียนเมื่อ 

เรียนบุษยมาศ

ลกจ้างประจำที่เกษียรณอายุราชการ ไม่ทราบว่าสวัสดิการต่างๆยังได้รับอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้ามี มีอะไรบ้าง

ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณจิรัชยาพร + คุณคนดอนทราย

• ปัจจุบันเห็นมีแต่สิทธิ เรื่อง การรับบำเหน็จรายเดือน เรื่องเดียวนะคะ

• สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ อยู่ในระหว่างที่กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลค่ะ...

• ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้ลูกจ้างประจำได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ...

ปรารถนา วงศ์โสภา
IP: xxx.49.224.197
เขียนเมื่อ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่กระทรวงการคลังกำหนด ทุกกระทรวงใช้แนวทางเดียวกันหรือเปล่าคะ เช่น สพฐ.

ขอบคุณค่ะ ...พี่บุษ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณปรารถนา...

 • ลูกจ้างประจำของ สพฐ. ก็ใช้ระเบียบนี้จ้า...จึง...
 • สบายดีไหม?...
 • คิดถึงเสมอจ้า...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕  ทุกท่านค่ะ

โขมพัสตร์
IP: xxx.180.19.105
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ทำให้อัตราค่าเดินทางไปราชการในระดับพนักงานราชการ-ลูกจ้างประจำ

สามารถใช้บริการที่เบิกสิทธิได้มีอะไรบ้าง

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณโขมพัสตร์

เป็นระเบียบของทางงานการเงินเกี่ยวกับอัตราค่าเดินทางไปราชการค่ะ

ลองคลิกเข้าไปยังกรมบัญชีกลางดูสิค่ะ เกี่ยวกับสิทธิในการเดินทางไปราชการนะคะ

พนักงานพิมพ์
IP: xxx.172.219.73
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 เป็นพนักงานธุรการระดับ ส 3 ผ่านการประเมินจากต้นสังกัดแล้วค่ะ แต่ทางคณะกรรมการอยากได้เหตุผลที่ทำไมถึงต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน ดิฉันอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างกับดิฉันหน่อยค่ะ ปัจจุบันดิฉันทำงานด้านธุรการโดยตรงเลยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานพิมพ์

การที่คุณปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานธุรการ ระดับ 3 นั้น เป็นเพราะคุณปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสายงานที่คุณกำลังดำเนินการปฏิบัติอยู่ เพื่อให้ตรงสายงาน เพราะจะได้นำความรู้ ความสามารถที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากกว่า พนักงานพิมพ์ ค่ะ เพราะถ้ายังเป็นพนักงานพิมพ์เช่นเดิม ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะไม่ตรงกับสายงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามภาระงานที่ส่วนราชการกำหนดให้ปฏิบัติค่ะ

ช่างครุภัณฑ์ สท.1
IP: xxx.93.147.17
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับ เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้มากๆ ดีใจกับพี่น้องลูกจ้างประจำที่มีอาจารย์ให้คำปรึกษาไขข้อข้องใจกับปัญหาต่างๆอยากให้กำลังใจอาจารย์ให้อยู่เป็นเสาหลักกับพวกเราที่ด้อยโอกาสหาผู้จริงใจให้คำปรึกษายากมากอาจเป็นเพราะเขาไม่รู้หรือเขาไม่ใส่ใจก็ไม่รู้นะ แต่สำหรับอาจารย์แล้วผมนับถือน้ำใจที่แสนงดงามนี้อย่างสูงขอใ้ห้อาจารย์คงไว้ซึ่งความดีงามตลอดไปเป็นข้ารับใช้แผ่นดินที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยจวบจนฟ้าดินสลาย

เขียนเมื่อ 

ตอบ ช่างครุภัณฑ์ สท. 1

ขอบคุณค่ะ เป็นหน้าที่ของผู้เขียนอยู่แล้วค่ะ ในเมื่อรู้ ก็ต้องการให้ทุกคน ได้รู้เหมือน ๆ กับที่เรารู้ เพราะปัจจุบันเป็นโลกของการจัดการความรู้จริง ๆ อยู่ที่ใครจะอุทิศหรือสละเวลาให้กับประเทศชาติได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของการเป็นข้าราชการจริง ๆ ค่ะ ผู้เขียนเพียงอยากเห็นการพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างจริงจัง การพัฒนานั้น ต้องมาจาก "คน" ก่อน ในเมื่อคนมีการพัฒนาแล้ว ต่อ ๆ ไป ก็จะพัฒนาตามกันมาเองค่ะ...

อีกอย่างการทำงานในปัจจุบัน ควรลดเรื่อง "อำนาจ" ได้แล้ว ควรทำงานที่เป็นไปตามภาควิชาการจริง ๆ คือ "การทำงานเป็นทีม"...การทำงานตามหน้าที่ ตามตำแหน่งที่ได้รับผิดชอบ ฯลฯ ข้อสำคัญ การทำงานภาคราชการ ต้องไม่เลือกปฏิบัติที่จะทำ ยิ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคนในสังกัด ยิ่งต้องดูแลให้ทั่วถึง ไม่ควรเลือกปฏิบัติ เพราะเขาทำงาน เขาก็ต้องต้องการขวัญ กำลังใจ + ความสุขในการทำงานกันทุกคน อย่าลืมว่า!!!...คนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มีความต้องการเหมือนกันทุกคน...ไม่ควรแบ่งชนชั้นหรือศักดินาในการทำงานในส่วนของราชการค่ะ เพราะถ้าทำแบบนั้น ประเทศชาติจะไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ...

เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานภาครัฐทุก ๆ คนค่ะ...และขอขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ

ธัญญาพร พุ่มไสว
IP: xxx.172.163.11
เขียนเมื่อ 

รบกวนเรียนถามอาจารย์ค่ะ   ดิฉัน  ลูกจ้างประจำของเทศบาล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิ  ป.ตรี   เงินเดือน  12810  มีสิทธิ์จะได้รับ   15000  หรือเปล่าค่ะ 

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณธัญญาพร...

สำหรับลูกจ้างของเทศบาลให้สอบถามที่งานบุคคลหรืองานการเจ้าหน้าที่ที่คุณสังกัดดูนะคะ เพราะปัจจุบันภาครัฐกระจายอำนาจให้แต่ละสังกัดแล้วค่ะ

สิริรัตน์
IP: xxx.19.201.7
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณบุษยมาศ ค่ะ

    ดิฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งแม่บ้านค่ะว่า แม่บ้าน 1 คน มีข้อกำหนดในการทำความสะอาด เป็นพื้นที่กี่ตารางเมตรต่อวัน สามารถดูมาตรฐานหรือข้อกำหนดนี้ได้จากที่ไหนได้บ้างค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณสิริรัตน์

 • ไม่ทราบจริง ๆ ค่ะ ลองสอบถามไปยังสำนักงาน ก.พ.ดูสิคะ
 • แต่ตอนนี้ ตำแหน่งแม่บ้านถือว่าเป็นตำแหน่งเหมาจ่ายแล้วนี่คะ
สิริรัตน์
IP: xxx.12.74.65
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะลองสอบถามสำนักงาน ก.พ. ดูค่ะ

สม
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่งแหน่งแม่บ้านเดิมอย๋ในหมวดฝีมือและตามระบบใหม่ตำแหน่งแม่บ้านตามระบบใหม่อยู่ในกลุ่มบรการพี้นฐานระหัสตำแหน่ง 1104และหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งแม่บ้านระดับ1ก็ควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานรวมทั้งบริเวรสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำทะเบียนการอนุญาตใช้ห้องประชุมจัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างประชุมช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆเช่น ระบบเครี่องเสียง ระบบไฟ เครี่องปรับอากาศเป็นต้น ประสาน รับ-ส่งหนังสือในงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งแม่บ้านระดับ2 หน้าที่โดยย่อ คล้ายๆกับแม่บ้านระดับ 1. อยากเรียนถามท่านอาจารย์วว่าตอนนี้หนูทำงานในตำ พรือไม่คะนักงานบริการระหัสที่1117จะขอเปลี่ยนเป็นตำแหน่งแม่บ้านดีห

พากเพียร
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับทำไมตำแหน่งแม่บ้านที่กพได้กำหนดหน้าที่ไว้ระห้สแหน่ง1104มีสองระดับมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับแม่บ้านจ้างเหมาหรือเปล่าตำแหน่งแม่บ้านที่กพ.กำหนดไว้เดิมอยู่ในกลุ่มฝีมือและปัจจุบัญอยู่ในกลุ่มบริการพื้นฐานแลกำหนดหน้าที่โดยย่อไว้ทั้งอัตราค่าจ้างชัดเจนมีคนสงสัยว่าเป็นพนักงานบริการระห้สตำแหน่ง1117ขอเปลียนเป็นตำแหน่งแม่บ้านได้หรือไม่อย่างครับ

Pakpian
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 

ระหว่างตำแหน่งแม่บ้านระหัสตำแหน่ง1104ซึ่งอยู่ในหมวดฝีมือเดิมปัจจุบัญอยู่ในกลุ่มบริการพื้นฐาน และตำแหน่งพนักงานบริการเดิมอยู่ในหมวดกึ่งฝีมือปัจจุบัญอยู่ในกลุ่มบริการพื้นฐานนั้นตำแหน่งแม่บ้านมีสิทธิ์ได้รับเครื่องราชอิสราภรณ์แต่พนักงานบริการไม่มีสิทธิืไดรับเครื่องราชฯตำแหบ่งพนักงานบริการจะขอเปลี่ยนเป็นตำแหน่งแม่บ้านได้หรือไม่อย่างไร?เพราะหน้าทีโดยย่อที่กพ.กำหนดไว้ทั้งสองตำแหน่งไกล้เคียงกันและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างกลมกลืนกัน ขอให้ท่านอาจารยืแดงความคิดเห็นด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณสม + คุณพากเพียร + คุณPakpian

   ให้สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ที่คุณสังกัดอยู่นะคะ
nat sonlex
IP: xxx.9.228.4
เขียนเมื่อ 


ดิฉันรบกวนสอบถามเกี่ยวกับสมุดลงเวลาทำงานของข้าราชการครู  ว่ามีอยู่ในระเบียบสารบรรญหน้าไหนข้อไหน  ดังนี้คือที่โรงเรียนสมุดลงเวลาจะมีการพิมพ์ชื่อของข้าราชการครูไว้ทุกคนไม่ว่าใครจะมาตอนไหนก็ต้องไปลงตามลำดับของตนเองจึงไม่มีการเรียงเวลาว่าใครมาก่อนมาหลังตัวอย่างเช่นดิฉันมีชื่ออยู่ในลำดับที่๓๘  มา ๐๗.๐๐  ก็ต้องไปลงเวลาตรงหมายเลข๓๘เพราะชื่อของตนเองอยู่ลำดับนั้น  ในขณะที่คนลำดับที่ ๗  มาทำงานเวลา ๘.๐๐ ก็ลงเวลาที่ ลำดับที ๗  ได้สอบถามคำตอบที่ได้คือทำตามระเบียบสารบรรณทำให้เกิดความสงสัยว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือมีระเบียบแบบนี้ด้วยหรือ  ขอความกรุณาแนะนำหรือช่วยลงระเบียนสารบรรณที่ว่านี้ให้ทราบด้วย   ขอบพระคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ nat sonlex

        การลงเวลาทำงานนั้น เป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้ปฏิบัติไว้นานแล้วค่ะ คือ เริ่มทำงานก่อน 08.30 น. เลิกงาน 16.30 น. และให้มาก่อนประมาณ 15 นาที แต่สำหรับการลงชื่อเวลานั้น จริง ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงชื่อให้หรอกค่ะ เว้นว่างไว้ คือ ถ้าใครมาก่อนก็เขียนชื่อ -  นามสกุลเต็ม แล้วก็ลงลายเซ็นต์ชื่อและเวลา (ตามความจริง) นะคะ คนต่อมา มาเวลาเท่าใดก็ลงชื่อ ต่อ ๆ กันไปค่ะ นี่คือ การปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมให้กับข้าราชการค่ะ ลองนำไปเสนอให้ ผอ.ร.ร. ทราบนะคะ เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นธรรมให้กับข้าราชการที่เขามาเช้าแต่ต้องไปเซ็นต์ชื่อเข้าทำงานหลังคนที่มาทำงานสายค่ะ ในระเบียบสารบรรณไม่มีหรอกค่ะ

honey tmb
IP: xxx.168.51.177
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ลจ.อบต.
IP: xxx.4.203.96
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเดิมเป็นลจ.ประจำ (ตำแหน่งจนท.การเงิน)  จะเปลี่ยนเป็๋นนวก.การเงิน  และนวก.คลัง  จะต้องดูว่าอยู่ในหมวดไหนค๊ะ

อยากเห็นน้องก้าวหน้า
IP: xxx.93.179.239
เขียนเมื่อ 

          น้องของดิฉันเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ รร. มา 5 ปี (ใช้วุฒิ ม3) และเพิ่งได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำที่ รร.เดิม มา 3 ปีกว่า ในตำแหน่งเดิม คือ พี่เลี้ยง  ในกลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2318  ระดับ 1 เงินเดือนปัจจุบันอยู่ที่ 5,840 ค่ะ  (ตอนนี้น้องจบ ป.ตรี การจัดการฯ และเรียนต่อได้ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูแล้วด้วย) ดิฉันอยากปรึกษา อ.บุษยมาศ ดังนี้ค่ะ

      1. น้องดิฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นสายงาน ครูช่วยสอน ในกลุ่มงานเดียวกัน (รหัส 2324) ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

           - ต้องปรับชั้นงานจาก  พี่เลี้ยง ระดับ 1 เป็น 2 ให้ครบ 5 ปีก่อนไหมคะ  หรือว่าจะเปลี่ยนเป็น ครูช่วยสอนได้เลยคะอาจารย์

      2. หากอาจารย์มีคำแนะนำที่ดีกว่านี้  ช่วยอนุเคราะห์คำแนะนำให้น้องของดิฉันด้วยนะคะ

                                                ขอบคุณมากๆ ค่ะอาจารย์ที่ให้โอกาสแก่ผู้น้อย

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น