อยากให้ทำหลักสูตรสถานศึกษา+ระเบียบการวัดผลฯ-เทียบโอนฯ

ถ้าผู้บริหารไม่ทราบ ไม่ได้ติดตาม บุคลากรบางอำเภอก็อาจจะไม่ทำหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผล ระเบียบการเทียบโอน

5 - 9  เมษายน  2553

 

         สัปาดาห์นี้ วันที่ 5 เม.ย.53 ข้าพเจ้าไปประชุมที่ สนง.กศน.จ.อย. แก้ปัญหาวิทยากรการอบรมหลักสูตรใหม่ไม่มา ( ได้ อ.ขจิตร  ฝอยทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรหลักแทน ) และเตรียมความพร้อมในการอบรม
         วันที่ 6 หยุดวันจักกรี ได้จัดทำ PowerPoint สำหรับการเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรใหม่ และเขียนลงแผ่น CD จนเสร็จ   วันที่ 7 เม.ย.53 ไปร่วมจัดการอบรมที่ห้องประชุม สนง.กศน.จ.อย. และเป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา+การวัดผลประเมินผล+การสร้างข้อสอบ

         ทุกสถานศึกษาจะต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผล ระเบียบการเทียบโอนความรู้ฯ ก่อนที่จะรับลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนการเทียบโอนฯ
         หลักสูตรสถานศึกษา มีตัวอย่างอยู่ในหน้า 12-41 ของเอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และมีตัวอย่างของจริง ของ กศน.อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนา กศน.
         สำหรับระเบียบการวัดผลประเมินผล สามารถปรับเปลี่ยนจากระเบียบการวัดผลประเมินผลของหลักสูตรเดิม ( หลักสูตร 2544 )   รวมทั้งระเบียบการเทียบโอนก็มีตัวอย่างอยู่ในเอกสารหลักสูตรเดิม ( แนวทางการเทียบโอนฯ ปกสีเหลือง ) สามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นระเบียบการเทียบโอนฯของหลักสูตรใหม่ได้


         ( คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. จะขอดูหลักสูตรสถานศึกษานี้ และบางสถานศึกษาที่เกิดกรณีมีการฟ้องร้องต่อศาล เช่นเรื่องทำไมอนุมัติให้คนนั้นจบการศึกษา ทำไมไม่ให้คนนี้จบการศึกษา  สถานศึกษาก็ต้องนำเอกสารทั้งสามรายการนี้ ไปใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อศาล )

         เกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมด้วย ( ถ้ามีเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดเดียว ไม่แน่ใจว่าสถาบัน กศน.ภาคกลางจะจัดอบรมผู้บริหารให้หรือไม่ )
         ถ้าผู้บริหารไม่ทราบ ไม่ได้ติดตาม บุคลากรบางอำเภอก็อาจจะไม่ทำเอกสารทั้งสามรายการนี้   เข้าใจว่ายังมี กศน.อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ยังไม่ทำ มากกว่าครึ่งหนึ่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ที่เน้นย้ำเรื่องราวดี ๆ แก่งกระจานก็กำลังดำเนินการค่ะ

ได้ข่าวว่าป่วยหรือครับ ผอ. เลยไม่ได้ไปช่วยที่อยุธยา
         ตอนที่ไปสุพรรณ ผมไม่ได้เข้ากลุ่มบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ เลยไม่พร้อมที่จะเป็นวิทยากรเรื่องการบูรณาการเนื้อหาสาระเป็นหน่วยการเรียนรู้ แต่ก็ได้ อ.ขจิต  ฝอยทอง มาช่วยเป็นวิทยากรหลักให้

กศน.อำเภอมหาราช จะพยายามทำเอกสารให้ครบตามที่อาจารย์เอกชัยแนะนำ อาจจะขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากอาจารย์ดเอก ด้วยค่ะ

ยินดีที่จะให้คำแนะนำครับ
         ทำไปเรื่อย ๆ ก็จะสำเร็จเอง ถ้าทำเสร็จแล้วจะสบายใจ ทำครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปได้ตลอดจนกว่าจะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่อีก ( อย่างมากก็อาจมีการปรับปรุงบ้าง )

         สำหรับหลักสูตรสถานศึกษา ไปดาวน์โหลดตัวอย่างจากเว็บกลุ่มพัฒนา กศน. มาก็ได้ ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์จะได้ไม่ต้องพิมพ์เองในหลายส่วน ถ้าเสร็จเมื่อไรช่วยบอกกันบ้างนะ จะดีใจมาก

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาขอบคุณพี่ครับ
  • เสียดายเจอกันไม่นาน
  • คิดว่าพี่งานยุ่งๆๆครับ
  • ขอให้มีความสุขกับการทำงานครับ

ขอบคุณท่าน ดร.ขจิต อย่างยิ่งครับ ที่เป็นวิทยากรหลักตลอดวันที่ 8-9 เม.ย.53 ให้อย่างดีมากเลย
( ผมขออนุญาตขโมยรูปจากบล็อกท่านมา 1 รูปนะครับ )

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์เอกชัย

ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกคะ มีแนวทางหรือตัวอย่างไหมคะ

ขอคำแนะนำจากอาจารย์เอกชัยด้วย ขอบคุณคะ

เคยอบรมครูหลักสูตรใหม่ ( หลักสูตร 2551 ) ไหมครับ ครูทุกคนอบรมเมื่อปี 2552 ถ้าเป็นครู กศน.อยู่ในตอนนั้น จะได้อบรมแล้ว และครูทุกคนที่อบรมจะได้เอกสาร 9 เล่ม ในจำนวนนั้นมีอยู่เล่มหนึ่งคือ "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ( ปกสีออกชมพู ) ดูจากเล่มนั้นครับ ( ถ้าตัวเองไม่มี กศน.อำเภอก็มี )

ชนัฐกานต์
IP: xxx.172.118.125
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์เอกชัยเป็นอย่างสูงคะ ที่ให้คำแนะนำ มีประโยชน์มากๆคะ