จะเริ่มแล้วน่ะ

Teacher
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จะเริ่มตามฝันแล้วน่ะ

คำถามข้อ 1  จะเรียนดี? 

คำถามข้อ 2  ความเป็นไปได้ที่จะได้ไปเรียน?

คำถามข้อ 3  ความเป็นไปได้ที่จะได้เข้าเรียน?

คำถามข้อ 4  ความเป็นไปได้ที่จะเรียนจบ?

คำถามข้อ 5  แล้วเงินละ?

คำถามข้อ 6  แล้วงานละ?

คำถามข้อ 7  แล้วชีวิตและครอบครัวละ?

คำถามข้อ 8  What will I get finally?  Will I be happy?  Or just be pround that I can do it?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามฝัน....ปริญญาเอกความเห็น (0)