ผลงานรัฐบาลด้านสังคมในปี 2552


ด้านสังคม

ผลงานรัฐบาลด้านสังคมในปี 2552

      รัฐบาลเพิ่งแถลงผลงานที่ทำมาในรอบปีต่อประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นหนักถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้น พร้อมทั้งรูปธรรมของการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมทั้งการจัดการศึกษาฟรีให้แก่เด็กยาวนานถึง 15 ปี  กระนั้นก็ตามมีสิ่งที่น่าพิจารณาและฝากถึงรัฐบาลได้ทบทวน สานต่อหรือผลักดันดำเนินการขึ้น ในหลายประเด็น  ดังนี้

 

1. การศึกษาฟรี 15 ปี  เป็นความสำเร็จและสมใจประชาชนที่ต้องปรบมือให้ กระนั้นก็ตามยังมีเรื่องสืบเนื่องที่ต้องพัฒนาให้ได้คือ  ยังมีการเรียกเก็บเงินเด็กในหลายกรณี ซึ่งเด็กที่รับผลกระทบมากที่สุดคือบรรดาเด็กยากจนและด้อยโอกาสทั้งหลาย ซึ่งส่งผลให้เด็กเหล่านี้จำนวนมากไม่เข้าเรียน  พร้อมทั้งเรื่องใหญ่คือมีเด็กไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคนที่ทยอยออกจากการศึกษากลางคันก่อนจะเรียนจบครบ 15 ปี

 

2. เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  นับเป็นความกล้าหาญที่รัฐบาลกล้าดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนที่ไม่มีสวัสดิการดูแลตนเองและผู้พิการทุกคนที่เข้าเกณฑ์และไปขึ้นทะเบียน  แต่ก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมากในเรื่องของเงินที่กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่ได้รับหรือได้รับช้ากว่ากำหนด อันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง  ทางแก้ที่รัฐพึงทำคือการจ่ายผ่านธนาคารแก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงจะแก้ไขปัญหานี้ได้

 

3.  การรักษาพยาบาลฟรี   เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลคราวละ 30 บาทมาสู่การรักษาให้ฟรี รวมถึงคุณภาพของยาที่มีหลากหลายมากขึ้น ผนวกการใช้ระบบคลินิกชุมชนเป็นหน่วยปฐมภูมิแรกในการดูแลรักษาเบื้องต้น  หากอาการหนักจะมีใบส่งต่อให้เดินทางไปรักษายังโรงพยาบาลต่อไป  วิธีการเช่นนี้พิจารณาแล้วก็น่าจะดีเพราะเข้าหลักกระจายผู้ป่วยไม่ให้ไปรวมแออัดที่โรงพยาบาล  ข้อเสนอที่น่าพิจารณาคือการคุมเรื่องคุณภาพและวิธีการให้บริการของคลินิกชุมชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องใส่ใจกวดขันดูแลให้มากขึ้น

 

4.  สวัสดิการชุมชน  ทราบว่ารัฐบาลมีความสนใจและเริ่มเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ รวมตัวดำเนินการขึ้นในลักษณะต่างๆ  ดังที่ได้มีการจัดเวทีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางกันมาหลายต่อหลายครั้ง  กระทั่งได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างจริงจัง ซึ่งก็หวังว่าปี 2553 นี้จะเป็นปีที่รัฐบาลรุกส่งเสริมและสนับงานด้านนี้อย่างจริงจังเสียที  เพราะเวลาที่ผ่านมานั้นเนิ่นช้าไปพอควรแล้ว

สำหรับเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลที่ดูแลน้อยหรือละเลยอย่างมาก  มีหลายกรณี ดังนี้

 

หนึ่ง...อบายมุข  ตั้งแต่ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด  การดื่มสุรามากในวัยรุ่น  การผุดขึ้นอย่างมากมายของสถานบริการยามค่ำคืนและร้านเกมส์ที่ไม่จดทะเบียน  เป็นจุดอ่อนที่รัฐบาลนี้ต้องเร่งกวดขันดูแลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพราะสิ่งเหล่านี้คือปมสร้างปัญหาแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนสังคมอย่างมาก  ทั้งขอย้ำว่าขณะที่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไม่ลุล่วงลง  รัฐบาลจะต้องไม่เพิ่มอบายมุขเพิ่มเข้าไปอีก เช่นหวยออนไลน์

 

สอง...แม่วัยรุ่น    เป็นเรื่องใหญ่ที่เด็กหญิงอายุ 12 – 14 ปีตั้งท้องเพิ่มขึ้นกันอย่างมากมาย  กระทั่ง  สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่มีแม่วัยเด็กเพิ่มขึ้นมากติดอันดับต้นๆ ของโลก  แต่การเอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้ยังอยู่เพียงระดับของการจัดเวทีสัมมนาหาปัญหา ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณไปมาก โดยไร้ทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

  

สาม...สภาเด็กและเยาวชน  มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดจนถึงระดับชาติ   แต่การสนับสนุนทั้งสถานที่ งบประมาณและความเชื่อมั่นในความคิดเห็นและบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนนั้น  รัฐบาลและหน่วยงานที่ให้การดูแลและรับผิดชอบยังใส่ใจและสนับสนุนน้อยมาก เช่นนี้แล้วจะหวังได้อย่างไรว่า  การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนโดยเยาวชนมีส่วนร่วมนั้นจะเกิดขึ้นได้

 

สี่...คนเถื่อนในผืนแผ่นดินไทย    นับวันจะมีประชากรที่ไม่รู้สถานะของตนเองในประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยเหตุมาจากการทะลักเข้ามาของประชาชนรอบประเทศ  ทั้งอพยพหนีภัย  หลบหนีเข้ามา เข้ามาหางานทำ  รวมเข้ากับคนไทยจำนวนไม่น้อยที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมและถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความใส่ใจช่วยเหลือในด้านสถานะจากเจ้าหน้าที่รัฐ  แม้รัฐไทยจะมีนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหานี้  แต่การเอาจริงตามนโยบายดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติน้อยมาก ปล่อยปัญหาคาราคาซังเช่นนี้ ผลดีต่อประเทศไม่เกิดขึ้นแน่

ทั้งสี่ผลงานโดดเด่นและสี่ข้อเสนอสำหรับปี 2553  เป็นสิ่งที่ต้องการคำตอบจากรัฐบาล ด้วยการดำเนินการขึ้นอย่างจริงจัง  มากกว่าเงื้อง่าราคาแพง  ช้าเนิ่นนานตามสไตร์พรรคประชาธิปัตย์ที่ควรเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

 

..............................ครูหยุย มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก....................... 

 

หมายเลขบันทึก: 348808เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2010 14:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 13:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ผลงานของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2553 ยังไม่มีอะไรชัดเจนครับ คงเป็นเพราะวุ่นๆ กับการประท้วง

แต่ที่เริ่มเห็นทิศเห็นทางในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ "การใช้ฐานงานชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ประกอบไปด้วยองค์กรชุมชน 30,000 กว่าแห่ง" เป็นตัวตั้ง โดยรัฐบาลโชคดีที่ได้คุณหญิงสุพัตรา มาศดิศ มาทำหน้าที่เป้นประธานใหญ่ประสานงานเรื่องนี้ให้ ซึ่งรูปธรรมแรกที่จะเด่นชัดเป็นผลงานของรัฐบาลคือเรื่อง "โฉนดชุมชน" ที่ชุมชนจะร่วมกันดูแลเป็นสถานที่ส่วนกลาง สำหรับด้านอื่นๆ นั้นจะได้นำมาเล่าสุ่กันฟังในโอกาสต่อไปครับ.................

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท