การสร้างทีมงาน

การสร้างทีมงาน
                   บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร ในขณะเดียวกันบุคลากรแต่ละคน
ก็ย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของความคิด สติปัญญา ค่านิยม ทัศนคติ ดังนั้นหน้าที่สำคัญ
ขององค์กร  ก็คือ  การพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกันเหล่านั้นให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การประสานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จ
ของงานการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการสื่อสาร การประสานงาน การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ในการทำงานบางอย่างการทำงานคนเดียวนั้นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถย่อมทำได้แต่อาจมีข้อจำกัดจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อช่วยกัน
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
                    ดังนั้น ความสำเร็จของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร  การสร้างทีมงานจึงเป็นสิ่งสำคัญการมอบหมายบทบาท
ให้กับสมาชิกแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างทีมงาน  หากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อทีมงาน
และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา  ทีมงานนั้นจะช่วยสร้างคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา  ทั้งนี้เพราะ
การทำงานเป็นทีมจะทำให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนความรักความผูกพัน
ของสมาชิกในทีม เพื่อสร้างให้ทีมมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

                    ฉนั้น  การสร้างทีมงานจึงเป็นความจำเป็นขององค์กรในการสร้างสรรค์ผลงาน
ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

...เขมิกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DRUความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

การทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย เป้นหัวใจของการทำงานในองค์กรค่ะ

Team work ดีที่สุดค่ะ

ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูข้อมูล มือใหม่คะ อ. ที่มหาลัยสอนให้ใช้

เขียนเมื่อ 

 เก่งมากเขมิกา ครูจะรออ่านบันทึกใหม่ของเราอีก เขียนบ่อยๆเเละศึกษาที่คู่มือการใช้บล็อกด้วยอยู่ด้านล่างของหน้านี้ลองเข้าไปศึกษาเเละมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้

  นู๋นุ....เอาอีกแล้วนะขอรับ  ที่พี่บอกนู๋นุไปน่ะ มันจะเป็นการอ้างอิงถึงความเห็น หรือเม้น ที่เราจะเอามาใส่ไว้ในความเห็นของเรา ซึ่งหากทำเช่นนั้นมันก็จะมีความเห็นของคนอื่นที่เราจะอ้างอิงถึงมาขึ้นซ้อนอยู่ในความเห็นของเราเหมือนมีสี่เหลี่ยมซ้อนในสี่เหลี่ยม แล้วเราจะใส่ความเห็นของเราลงไปมันก็จะขึ้นอยู่ใต้ความเห็นที่เราใช้ในการอ้างอิงถึง ถูกใช่มะ?   ที่พี่บอกไปน่ะพี่เคยทำในเว็บบอร์ดตั้งหลายเว็บนะ เวลาเราโหลดอะไรก็แล้วแต่ในเว็บบอร์ดเมื่อโหลดเสร็จก็จะต้องเม้นไปขอบคุณ(หรือให้กำลังใจหรือ +1   +2 )   เจ้าของไฟล์ซึ่งเป็นมารยาททั่วไปที่ควรจะทำถูกใช่ป่ะ?  ที่นี้หากเราต้องการทำตามวิธีข้างต้นน่ะนะ  โดยส่วนใหญ่แล้วเว็บบอร์ดทั่วๆไป จะมีคำว่า   " อ้างถึง " อยู่ด้านขวามือของเม้นหากเราต้องการอ้างอิงผู้ใด เราก็ต้องไปคลิ๊กที่คำว่า "อ้างถึง" ที่ช่องความเห็นของผู้นั้น ทีนี้มันก็จะมีความเห็นของผู้นั้นซ้อนอยุ่ในของเรา แล้วเราก็จะใส่ข้อความของเรา     ส่วนใหญ่ที่เห็นมักใช้ตอบโต้กันและกัน จะได้รู้ว่าเราพูดถึงใคร

 

          ส่วนการทำในบล็อกนี้น่ะขอพี่ดูก่อนนะ.....แล้วจะมาบอก...

                                     

                             

อ.กู้เกียรติ
IP: xxx.24.162.24
เขียนเมื่อ 

ดีมากขอให้โชคดีในการสอบ