สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และนี้เป็นบันทึกแรกของการเขียนลงผ่าน blog (ได้แต่อ่านอย่างเดียว) ซึ่งก็กล้า ๆ กลัว ๆ ในการที่จะลงบันทึกสักหนึ่งบันทึก โดนทั้งขู่ ทั้งบังคับ ก็ยังไม่เริ่มเขียนสักที เพราะตัวเองไม่ค่อยจะถนัดในเรื่องการเล่าโดยผ่านทางตัวหนังสือสักเท่าไร ตั้งท่าอยู่นานกว่าจะได้เริ่มต้นเขียนบันทึก โดยปรึกษากับผู้ที่ชำนาญ (คุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล) และก็ได้คำแนะนำที่ดีว่า ถ้าไม่เริ่มก้าวแรกจะมีก้าวที่สอง สาม ... ตามมาได้อย่างไร

        จะพยายามเขียนบันทึกบ่อย ๆ ค่ะ และจะเขียนโดยความสมัครใจและอยากที่จะเขียนเล่าเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มีการบังคับมาเป็นตัวกระตุ้นอย่างแน่นอนค่ะ เพื่อเป็นการฝึกตัวเองและเพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะ

         ขอบคุณค่ะ