สพฐ.ได้ดำเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

   เมื่อเร็วๆนี้ผมได้รับเชิญจากสำนักทดสอบ สพฐ.ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่ง สพฐ.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว  
   สพฐ.อ้างเหตุผลในการปรับครั้งนี้ว่า เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทันสถานการณ์ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) มาตรฐานการศึกษาของชาติ และร่างมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
   ร่างมาตรฐานฯที่ส่งมาให้ผมพิจารณา ซึ่งทราบว่ามีการปรับกันมาหลายครั้งแล้วมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ
   ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มี 6 มาตรฐาน (1-6) รวม 26 ตัวบ่งชี้
   ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มี 5 มาตรฐาน(7-11) รวม 28 ตัวบ่งชี้
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 1 มาตรฐาน(12) มี 3 ตัวบ่งขี้
                    รวมทั้งสิ้น 12 มาตรฐาน 57 ตัวบ่งชี้(จากข้อมูลที่ผมได้รับ)
   สำนักทดสอบ สพฐ.ได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(3 ด้าน) โดยมีตารางเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน(ปัจจุบัน) และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยนำนโยบายโรงเรียน 3 D มาพิจารณาด้วย
     รายละเอียดของร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่กำลังปรับใหม่เป็นเช่นไร โปรดติดตามจากสำนักทดสอบ สพฐ.ก็แล้วกัน  ผมเป็นเพียงผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อ่านจากเอกสารที่เขาส่งมาให้ ก็อยากสื่อสารเป็นประเด็นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเท่านั้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา#มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 345935, เขียน: 21 Mar 2010 @ 06:18 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ธเนศ ขำเกิด

อยากเห็นรายละเอียดครับ เพื่อจะได้ปรับวางแผนกลยุทธ์ รับการประเมินรอบ 3 ครับ