ครู ศรช.ลาคลอด, นศ.ที่สมัครใหม่ 1/53 ให้แยกลงโปรแกรมรุ่นใหม่

เรื่องครู ศรช.ลาคลอด ค่อนข้างสับสน, สัปดาห์หน้าของด “เพิ่มบันทึก” 1 ครั้ง

15 - 19  มีนาคม  2553

 

         - 15 มี.ค.53  ดำเนินการประชุมนักเรียนนักศึกษาที่จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน โดยให้เลือกกิจกรรมที่จะทำ กำหนดพี่เลี้ยงให้ และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เช่น วันเวลาทำงาน วิธีทำงาน/การสรุปผล-ประเมินผล การแต่งกาย   แล้วจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทำงานฯ


         - อ.วันดี  วรรณธนะ จาก กศน.อ.เสนา  โทร. มาถามว่า โปรแกรม ITw51 ( ทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรใหม่ ) รุ่น 2.0 ( 1 มี.ค.53 )  จะใช้ได้เลยหรือไม่   ตอบว่า โปรแกรมรุ่น 1 มี.ค.53 นี้ ใช้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 531  ( ส่วนนักศึกษาเก่า ทั้งหลักสูตร 2544 และหลักสูตร 51 นำร่อง  รหัสก่อน 531 ให้ใช้โปรแกรมเดิมต่อไป )


         - ผอ.สุรีย์ จาก กศน.อ.ไชโย จ.อ่างทอง  โทร. มาขอให้ส่งแบบใบสมัครและใบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหม่ ไปให้ทางอีเมล์   ตอบว่า มีแบบฟอร์มนี้อยู่ในหนังสือคู่มือการดำเนินงานหลักสูตรใหม่ ที่แจกให้ผู้เข้าอบรม


         - อ่านงานวิจัยบทที่ 4-5 ให้ ผอ.กศน.บางซ้าย


         - ร่วมจัดพิธีเปิด กศน.ตำบลกุฎี อ.ผักไห่ ในวันที่ 18 มี.ค.53 ( นายอำเภอผักไห่เป็นประธาน ) เปิดเป็นตำบลที่ 5 จากทั้งหมด 16 ตำบล
            ช่วงบ่ายไปประชุมหารือเรื่องการอบรมหลักสูตรใหม่ที่ สนง.กศน.จ.อย. มีความคืบหน้า จะอบรมที่ห้องประชุม สนง.กศน.จ.อย. ไม่มีภาคกกลางคืน จึงต้องอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน  โดยจะอบรมช่วงแรก 3 วันก่อน ในวันพุธที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553


         - อ.อดุลย์ จาก กศน.วังน้อย โทร. มาถามว่า ครู ศรช. ลาคลอดได้หรือไม่  เรื่องนี้ค่อนข้างสับสน โดย กรมบัญชีกลางบอกว่า ครู ศรช. ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว ( ไม่ได้จ้าง แต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าสอนเหมาจ่าย ) จึงไม่มีสิทธิการลาอย่างลูกจ้างชั่วคราว แต่ให้เป็นไปตามข้อสัญญา  ( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0527.6/30738 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2544 เรื่องขอหารือการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว   โดย กศน. ส่งหนังสือกรมบัญชีกลางฉบับนี้มาให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เป็นสำนักผู้เบิกทุกแห่ง ตามหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ 0402/ 4676 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 )   และ กลุ่มงานคลัง สำนักงาน กศน. ยังตีพิมพ์หนังสือ “ตอบคำถามเกี่ยวกับงานคลังสำหรับ กศน.อำเภอ” เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ไว้ในหน้า 63  ว่า
            “17. ครูศูนย์การเรียนมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร
                     ตอบ  ครู ศรช. ไม่ถือเป็นลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ.2526 จึงไม่มีสิทธิลา แต่สามารถหยุดงานกรณีคลอดโดยใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้”


            แต่... ปี 2552 เปลี่ยน ผอ.กลุ่มงานคลัง และส่วนกลางมีนโยบายให่ครู ศรช. เบิกค่าทำงานนอกเวลาได้ และได้แจ้งมาใหม่ว่า ครู ศรช. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ?
            ถ้า ครู ศรช. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็สามารถใช้สิทธิลูกจ้างชั่วคราว ลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างได้ 45 วัน ( ลาได้ 90 วัน แต่ได้รับค่าจ้าง 45 วัน ) โดยถ้าเริ่มเป็นครู ศรช. ปีงบประมาณแรก ยังทำงานไม่ครบ 7 เดือน ยังลาคลอดบุตรไม่ได้

         ( สัปดาห์หน้า ข้าพเจ้าไปประชุมเรื่องลับ ที่ต่างจังหวัด ไม่มีอะไรจะนำเสนอ จึงของด “เพิ่มบันทึก” ในสัปดาห์หน้า 1 ครั้ง )


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#ครู ศรช.ลาคลอด#โปรแกรม it

หมายเลขบันทึก: 345569, เขียน: 19 Mar 2010 @ 15:58 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

รับทราบข้อมูลค่ะ..น้องนี้

ขอขอบคุณ สำหรับความรู้ดีๆ ค่ะ

มาเยี่ยมชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจครับ

ขอบคุณมากครับท่าน ผอ.ดิศกุล

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกครับ

แล้วเมื่อไหร่ ศรช.จะได้เป็นพนักงานราชการครับ

เห็นช่วงนี้ มีข่าวว่าจะมีข่าวดีกับครู ศรช.นะครับ

น้องหนุ่ย ศรช.ปราจีนบุรี

คุณ nuiinter ครับ  เรื่องจะให้ครู ศรช. เป็นพนักงานราชการนี้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.53 ท่าน รมว.ศธ. ( นายชินวรณ์ ) ได้ทำหนังสือส่งเรื่องขอนำเข้า ครม.แล้ว   ตอนนี้ก็ต้องรอว่าจะได้เข้า ครม. เมื่อไร ( เขาต้องถามความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนนำเข้า ครม. ) และก็ต้องลุ้นว่า ครม. จะว่าอย่างไร

แวะมาทักทายค่ะ นักศึกษาใหม่ 531 ศูนย์ กศน.อำเภอยูดยา.. ได้บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม ITW51(ใหม่) เรียบร้อยแล้ว หากมีการเทียบโอน วิชาที่จะลงนอกเหนือจากวิชาที่กำหนดในแผนไว้ จะมีข้อสอบปลายภาคให้หรือไม่ (ยูดยา.. มีนักศึกษาไม่จบในระบบมาสมัครมากมาย ต้องเทียบโอนให้)

 เมษานี้ เจอ 3 หลักสูตร (44 / 51 นำร่อง / 51)ร้อนจริง ๆ ร้อนจริง ๆ

เพิ่งจะวันที่ 2 เม.ย.53 ทำไมบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมใหม่เรียบร้อยแล้วล่ะ ปิดรับสมัครแล้วเหรอ
         นักศึกษาใหม่ 531 ต้องลงวิชาบังคับเฉพาะที่เขากำหนดมาเท่านั้นนะครับ ( ประถม - ม.ต้น มี 5 วิชา
, ม.ปลายมี 6 วิชา จะลงวิชาบังคับอื่น ๆ ไม่ได้ ) ถ้ามีการเทียบโอน ต้องลงวิชาเลือกอื่น ๆ ไม่ใช่ลงวิชาบังคับอื่น ๆ ( วิชาเลือกทุกวิชา เราต้องทำข้อสอบปลายภาคเอง )

         วิชาเลือกนั้น ควรเลือกจากวิชาที่เขากำหนดให้เมื่อภาคเรียนที่แล้ว จะได้คล้ายกันทั้งจังหวัด ช่วยกันหาแบบเรียนและทำข้อสอบได้ แต่ระดับ ม.ปลาย วิชาเลือกที่เขากำหนดให้เมื่อภาคเรียนก่อนมันไม่พอ พวกเราควรช่วยกันกำหนดเพิ่มในวันอบรม ให้เพียงพอ ( รวมไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต )

         สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนำร่อง สามารถลงวิชาบังคับได้หมดทั้ง 22 รายวิชา ( ตารางสอบปลายภาค 1/53 เขาออกเรียบร้อยแล้วนะ หลักสูตรนำร่องมีตารางสอบครบทั้ง 22 วิชา แต่หลักสูตร 51 มีเพียง 5-6 วิชา )