โครงการ MR2R:Medical Record to Research รุ่นแรก


หลักสูตรการรังสรรค์งานวิจัยจากการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการรังสรรค์งานวิจัยจากการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน
(MR2R : Medical Record to Research) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2553
ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการดำเนินการด้านการวิจัยและการสร้างงานวิชาการมากขึ้น และสามารถพัฒนาศักยภาพตนให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างงานด้านการวิจัยด้านเวชสถิติ และการวิจัยทางเวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ

เพื่อให้เกิดระบบสนับสนุน เครือข่ายการจัดการที่สนับสนุนการทำงานวิจัย R2R ด้านเวชระเบียน เวชสถิติ เวชสารสนเทศ และวิจัยทางการแพทย์ ในภูมิภาคต่างๆ

เพื่อเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการทำงานวิจัย R2R ด้านเวชระเบียน เวชสถิติ เวชสารสนเทศ และวิจัยทางการแพทย์ ในทุกภูมิภาค และเกิดกลุ่มเครือข่ายนักวิจัย R2R ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย R2R อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การทำงานวิจัยในระดับนโยบายและผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเวชระเบียน เวชสถิติ เวชสารสนเทศ และงานวิจัยทางการแพทย์ ของประเทศ

วิทยากร
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.อาจารย์ภัทร์ พลอยแหวน มหาวิทยาลัยมหิดล
4.อาจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา มหาวิทยาลัยมหิดล
5.อาจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
6.อาจารย์อรรถพล กาญจนพงษ์พร มหาวิทยาลัยมหิดล
7.อาจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
8.อาจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
9.อาจารย์เทพรัตน์ พิมลเสถียร มหาวิทยาลัยมหิดล
10.อาจารย์บุรัสกร โตรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.อาจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณนาธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
12.อาจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.อาจารย์ ดร.นภเรณู สัจจะรักษ์ ธีระฐิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.อาจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
15.อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ พยัคฆาคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จะเป็นการให้ทำงานวิจัย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเลยคะ
ให้พวกเราชาวเวช ได้มีความสามารถที่จะสร้างงานวิจัย เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นที่ต้องใช้งานวิชาการประกอบ ในการขึ้นตำแหน่ง

สนใจติดต่อ
คุณศศิธร ลบล้ำเลิศ
หรือที่ คุณภาณุการณ์ คงเวียง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐-๗๘ ต่อ ๑๒๓๔, ๑๒๑๙
หมายเลขโทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๒๔, ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๘

แล้วไปฝึกทำงานวิจัยกันนะคะ

หมายเลขบันทึก: 344712เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2010 11:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2012 20:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี