Technology

  ติดต่อ

  เด็กไทยในโลกเทคโนโลยี  

ในโลกยุคปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของทุกคนมักจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอน ดังนั้นทุกคนจึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนับเป็นความเจริญก้าวหน้าอีกด้านหนึ่ง เด็กในยุคปัจจุบันจึงได้รับข่าวสารด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากผลผลิตทางเทคโนโลยีต่าง เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  ซึ่งหากรู้จักนำมาใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเด็กเอง แต่ถ้าเลือกใช้ไม่ถูกต้อง ก็จะให้โทษ และที่สำคัญ การเลี้ยงดูและเอาใจใส่ของผู้ปกครองก็มีความสำคัญ เพราะหากผู้ปกครองไม่มีเวลา ปล่อยให้เด็กอยู่กับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์ ตามลำพัง โดยไม่มีผู้ปกครองคอยชี้แนะถึงผลดีและผลเสีย เทคโนโลยีที่ว่ามีประโยชน์ ก็อาจกลับกลายเป็นโทษได้ 

ดังนั้น เด็กไทยในโลกเทคโนโลยี จึงควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EDU 104 Learning Innovation

หมายเลขบันทึก: 34307, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:09:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เด็กไทยในโลกเทคโนโลยี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)