Technology

samai sabai
เด็กไทยในโลกเทคโนโลยี

ในโลกยุคปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของทุกคนมักจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอน ดังนั้นทุกคนจึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนับเป็นความเจริญก้าวหน้าอีกด้านหนึ่ง เด็กในยุคปัจจุบันจึงได้รับข่าวสารด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากผลผลิตทางเทคโนโลยีต่าง เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  ซึ่งหากรู้จักนำมาใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเด็กเอง แต่ถ้าเลือกใช้ไม่ถูกต้อง ก็จะให้โทษ และที่สำคัญ การเลี้ยงดูและเอาใจใส่ของผู้ปกครองก็มีความสำคัญ เพราะหากผู้ปกครองไม่มีเวลา ปล่อยให้เด็กอยู่กับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์ ตามลำพัง โดยไม่มีผู้ปกครองคอยชี้แนะถึงผลดีและผลเสีย เทคโนโลยีที่ว่ามีประโยชน์ ก็อาจกลับกลายเป็นโทษได้ 

ดังนั้น เด็กไทยในโลกเทคโนโลยี จึงควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EDU 104 Learning Innovation

คำสำคัญ (Tags)#เด็กไทยในโลกเทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 34307, เขียน: 16 Jun 2006 @ 11:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)