ผศ.สมศักดิ์ ชอบตรง

Mr.CHOBTRONG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัด KM เครือข่ายราชภัฏภาคใต้

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัย ระหว่างวันที่  28 – 29  มิถุนายน  2549

ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท   อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการงานวิจัย

    2. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย

     ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้  มหาวิทยาลัยละ 10 12 คน ประกอบด้วย   รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัย    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ     ผู้อำนวยการสำนักงานฯ    รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิจัย และนักวิจัย                                                          

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1. ผู้บริหารและนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการงานวิจัย

      2 . ได้แก่นความรู้ เรื่องระบบบริหารจัดการงานวิจัย

        3.  ได้พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัยแต่ละด้าน (Best Practice)          

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

    สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สฏ.ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ อาจารย์สมศักดิ์ ขอยินดีกับม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจริง ๆ ครับที่มีบุคลากรที่ทุ่มเทออย่างอาจารย์ เสียดายจริง ๆ ครับที่ไม่ได้ไปร่วมงานกับอาจารย์ที่อาจารย์ชวนผมวันนั้นที่ประชุมเรื่องผ้าทอกันที่ราชภัฏพระนคร แต่หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้อาจารย์ในโอกาสหน้าครับ ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ อุตรดิตถ์
Handy
IP: xxx.8.123.222
เขียนเมื่อ 
  สวัสดีครับ ... จำได้ไหม ใครเอ่ย .. นาย Handy .. ยินดีต้อนรับสู่ gotoknow ครับ ... มรภ.สุราษฎร์ยุคนี้โชคดีที่มีบุคลากรที่เข้มแข็ง .. ทำงานจริง ทุ่มเท ไม่ฉาบฉวย สวมวิญญาณกันดีจังเลย  มีทีมงานอย่าง ผศ.สมศักดิ์ ดร.ประโยชน์ และอีกหลายๆคน อย่างนี้ คุณน้องอธิการบดีของผมก็สบาย ถือธงวิ่งนำไปได้โดยไม่ต้องกลัววังเวง
ผศ.สมศักดิ์ ชอบตรง
IP: xxx.29.18.253
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมยินดีเป็นอย่างมากที่จะร่วมงานกับอาจารย์ เช่นการทำวิจัยให้ครอบคลุมพื้นที่ (Area base) ของประเทศ ยินดีร่วมทำงานเป็นเครือข่ายครับ

ผศ.สมศักดิ์ ชอบตรง
IP: xxx.29.18.253
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่ชมเชย ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ในการปรับเปลี่ยน
(Fransformation) สถาบันวิจัยและพัฒนาในมิติต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
IP: xxx.26.195.136
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ ดร.สมศักดิ์

ขอขบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกล่าวชื่นชม และจากการศึกษาประวัติของท่านแล้ว

ก็ขอแสดงความชื่นชมในผลงาน KM ของท่าน ที่มีลูกศิษย์สมัครเข้าเป็นเครือข่ายวิจัยเป็นจำนวนมาก

และก็ขออวยพรให่ท่านได้เป็นศาสตราจารย์ในไม่ช้านี้นะครับ

ขอแสดงความนับถือและชื่นชมจากใจจริง

ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

thitiphat
IP: xxx.24.44.44
เขียนเมื่อ 

  ขอยินดีกับ ท่าน ผศ.ดร. สมศักดิ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ฯ ที่มีบุคลากรทุ่มเทจริงๆ ไม่ได้ไปร่วมประชุมหวังเป็นโอกาสหน้า ที่สำคัญอย่างยิ่ง ศึกษาผลงานจากประวัติของท่านแล้ว ขอแสดงความชื่นชมในผลงานของท่าน และหาที่สุดไม่ได้ที่ท่านมีผู้ร่วมสมัครเข้าเป็นเครือข่ายวิจัยเป็นจำนวนมาก ขอชื่นชมจากใจด้วยความนับถือ

ดร.ฐิ๖ิพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง Ph.d. ม. (สวนสุนันทา)