บทความที่ 3 KM ในสถานศึกษา

บุคคลแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นอย่างไร

บุคคลแห่งการเรียนรู้     คือบุคคลที่นำข้อมูล ประสบการณ์ มาพิจารณาไตร่ตรอง อย่างสม่ำเสมอเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตน    ผู้บริหาร ครู นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก็ต่อเมื่อแต่ละคนเป็นผู้ใฝ่รู้ แสวงหาความคิดใหม่ ๆ ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และพัฒนาปรับปรุงความรู้และการปฏิบัติของตนอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ติดต่อสื่อสารต่อกันในบรรยากาศของความไว้วางใจ และโลกทัศน์ที่เปิดกว้างมีการแบ่งปันความรู้ และการแก้ปัญหาร่วมกัน

สรุปขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) ไว้ดังนี้

  1. การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
  3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
  5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

สิ่งสำคัญคือ การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่สุด เป็นการค้นพบสัจธรรมของชีวิต บุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความจริงของชีวิต อาศัยการไตร่ตรองอย่างสม่ำเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 341739, เขียน: 04 Mar 2010 @ 15:49 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 12:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)