ชีวิตที่พอเพียง : ๙๕๗. ชีวิตของนักฝัน


          ผมเป็นนักฝันมาตลอดชีวิต   สมัยเด็กๆ เคยนั่งดูฝนตก น้ำนองพื้นดิน   สังเกตเห็นการต่อสู้ระหว่างน้ำดำกับน้ำแดง   ฝันเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรม หรือฝ่ายพระกับฝ่ายมาร  


          เมื่อโตขึ้น ก็บอกตัวเองว่า พระกับมารมันก็อยู่ในตัวเราเองทั้ง ๒ อย่าง   แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยตัวไหนออกมาแสดงบท   แล้วก็ฝึกตัวเองให้พระแสดงบทบ่อยกว่ามาร    ค่อยๆ หาทางให้มารค่อยๆ หายไปจากเวทีชีวิต   แต่มันไม่ง่ายนะครับ เราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่


          วันที่ ๙ ก.พ. ๕๓ ผมบอกตัวเองว่า   ไปทำหน้าที่นักฝันเพื่อบ้านเมือง   ในงานแถลงข่าวผู้ได้รับทุนเยาวชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 


          ผมไปฝันให้ผู้มาร่วมงานฟังว่า ภายใน ๑๐ ปี ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้ จะสร้างชุมชน (community) เล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการทำงานเพื่อคนอื่น และเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยและของมนุษยชาติ   ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนก


          คณะผู้ดำเนินการทุนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการ ๓ ชุด ได้ทุ่มเทตั้งใจทำงานนี้อย่างละเอียดประณีต และรอบคอบ   วางรากฐานระยะยาวไว้   เพื่ออาศัยพระบารมีในการสร้างเยาวชนที่จะรวมตัวกันทำงานเพื่อประโยชน์ของคนอื่น ของบ้านเมือง และของโลก   และเพื่อถวายการทำงานกุศลนี้แด่สมเด็จพระบรมราชชนก


          เราหวังว่า ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้ จะเป็นตัวกระพือแรงบันดาลใจใฝ่ดี ใฝ่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ในวงการนักศึกษาแพทย์   ไม่เฉพาะในแพทย์จบใหม่ ๓ คนนี้ ที่ได้รับพระราชทานทุนเท่านั้น   แต่จะส่งผลสะเทือนไปทั่ววงการนักศึกษาแพทย์   


          และต่อไปเมื่อมีทุนแก่ผู้จบการศึกษาในวิชาชีพอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทุกวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  


          นอกจากสั่นสะเทือนวงการนักศึกษาแพทย์แล้ว   ยังสั่นสะเทือนผู้ปกครอง พ่อแม่ ด้วย   เพราะเขาเชิญพ่อแม่มาในงานนี้ด้วย   เราอยากให้พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกจำเริญรอยตามพระยุคลบาทในการมุ่งทำเพื่อผู้อื่น   มากกว่าตามสังคมยุคใหม่ที่ผู้คนมุ่งแต่ประโยชน์ตนถ่ายเดียว 


          เป็นการสั่นสะเทือนอุดมการณ์ด้านการอุทิศตนทำประโยชน์แก่ผู้อื่น แก่สังคม และแก่มนุษยชาติ   ที่เวลานี้แผ่วเบาเหลือเกิน


          ผมกลับจากงานแถลงข่าวไปประชุมต่อ ที่ สกว. ด้วยความสุข อิ่มเอิบและปิติ


          อ่านข่าวเกี่ยวกับแพทย์ใหม่ ๓ ท่าน ที่ได้รับพระราชทานรางวัลได้ที่นี่ และที่นี่  จะได้เห็นว่า ผู้ได้รับพระราชทานทุนมีแรงบันดาลใจอย่างไร 


 

 

วิจารณ์ พานิช
๑๐ ก.พ. ๕๓
                  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เป็นกำลังใจให้คนทำงานและผู้ได้รับทุนทุกท่านครับ

ด้วยความเคารพครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมครับ

กับพลังแห่งแนวคิดดีดี