KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 85. ตารางแห่งอิสรภาพ

• ตารางแห่งอิสรภาพเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งในชุดเครื่องมือ “ธารปัญญา”
• เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)    เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ ลปรร. กัน
• ภาษาอังกฤษเรียกว่า Self-Assessment Table    แต่จริงๆ แล้วเป้าหมายสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลการประเมิน ว่าข้อใดได้คะแนน ๒ หรือ ๓ หรือ ๕   เป้าหมายอยู่ที่การแลกเปลี่ยนกัน ว่าทำไมคุณให้คะแนนข้อนี้เป็น ๕   เมื่อมีการอธิบายวิธีปฏิบัติก็เกิดการ ลปรร.  
• ตารางแห่งอิสรภาพ เป็นเครื่องมือ สำหรับทำ KS ไม่ใช่เพื่อให้คะแนน   เราเน้นตารางแห่งอิสรภาพเป็น means ไม่ใช่ end
• ในประสบการณ์ของ สคส. การใช้ตารางแห่งอิสรภาพแบบ “ตารางเปล่า” คือมีแต่หัวข้อ (Core Competences) ไม่ต้องมีเกณฑ์สำหรับคะแนน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕    แล้วให้แต่ละกลุ่ม/คน ประเมินตัวเองเลยว่าคิดว่าตนเองควรได้คะแนนเท่าไรในหัวข้อ หรือ Core Competence นั้น    และให้บอกเหตุผล ผลสัมฤทธิ์ของงาน และวิธีทำงาน/ดำเนินการ   โดยวิธีนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนซักถามกันอย่างมีชีวิตชีวา    และแต่ละคน/กลุ่ม ก็จะปรับเปลี่ยนคะแนนของตนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” หน้า 182

วิจารณ์ พานิช
๑ มิย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)