การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา  โดยคณะกรรมการ  ที่ประกอบไปด้วย 4 ท่าน ที่มีตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจในเรื่อง  การประเมินห้องเรียนคุณภาพ.....

*****

ครั้งนี้  เป็นครั้งที่  2  หลังจากที่ได้ประเมินครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาแล้ว  ท่านจะคลิกอ่านได้ที่  การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

*****

ครูอ้อย เป็นกรรมการ  รอรับการประเมิน  ในเรื่องของ วิจัยในชั้นเรียน  1 ใน 5 ข้อที่กรรมการติดตาม  เรื่อง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  วินัยเชิงบวก  ICT  การระวังดูแลนักเรียน  และวิจัยในชั้นเรียน

*****

กรรมการได้ชมผลงานของครูอ้อย  ที่เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ อย่างชัดเจน

*****

 

Bcd1

*****

ส่วนผลของการประเมิน ท่านกรรมการได้กล่าวโดยสรุปหลายๆข้อ

แต่มีอยู่ข้อหนึ่ง ก็คือ  ผลผลิต หมายถึงนักเรียนนั้น  ขณะนี้  มีโรงเรียนใกล้เคียง  เร่งพัฒนานักเรียนเพื่อป้อนเข้าโรงเรียนมัธยม ชื่อดัง ในเขตเดียวกันอย่างจริงจัง.....นี่เป็นข่าวใหม่  ข่าวใหญ่ของพวกเรา

*****

ห้องเรียนคุณภาพเป็นอย่างไร 

 ห้องเรียนคุณภาพ 

 วางแผนในการขยายผล..ห้องเรียนคุณภาพ 

 วินัยเชิงบวก

และชมภาพบรรยากาศได้ที่.....

Photo Flipbook Slideshow Maker