ติดต่อ

  ติดต่อ

อบรมการสร้างBLOCK ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

  เรียนรู้ด้วยICT  

          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรม 7 คน

           1. นางสาวถนอมศรี  ดุลยติธรรม

           2. นางสาวเสาวลักษณ์  กังวานตระกูล

           3. นางเฉลิมรัตน์  ดวงจรัส

           4. นางเปรมฤดี  รานอก

           5. นางโสภิต  บุญทน

           6. นางวีณา  บุญทน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 33971, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): 18

ความเห็น (0)