GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจในโลกยุคใหม่"

การบรรยายพิเศษ  เรื่อง "ธุรกิจในโลกยุคใหม่"  มีวัตถุประสงค์เพื่อใ้ห้ ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา   เพื่อให้นัึกเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 33970
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)